- Kundene tjener ikke på Chess-salget

- Kundene tjener ikke på Chess-salget

Telekomforsker Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole mener det er fusjonspartene som tjener på TeliaSonera/Chess-oppkjøpet, og ikke kundene.

- Jeg tror at Konkurransetilsynet vil gå videre med denne saken fordi dette er et marked med en veldig sterk konsentrasjon, og oppkjøpet vil føre til større konsentrasjon blant de store, sier telekomforsker Øystein Foros.

Han skal holde et foredrag om mulige effekter av økt konsentrasjon i mobiltelefonimarkedet på konkurranseøkonomisk forum i morgen. Med ett har det blitt hyperaktuelt.

Foros beskriver et norsk mobilmarked som har vært preget av to store, den ene større enn den andre store, og én mindre spiller som har hatt rundt 10 prosent av markedet, nemlig Chess.

- Nå går vi mot to store, og enda mer jevnstore enn tidligere. Det er lettere å leve fredelig med hverandre da, sier han.

En helt åpen sak

Foros mener TeliaSoneras oppkjøp av Chess blir en prøvesak for Konkurransetilsynet sett opp mot at vi fikk en ny konkurranselov i fjor. Tillegget til konkurranseloven legger særlig vekt på brukerne.

- Tilsynet vil nok se nøye på dette. Man vil kunne få prakis på dette i denne saken. Konkurransetilsynet vil kanskje være strengere nå, med ny lov, enn de ville vært tidligere, sier Foros til Computerworld.no.

Foros mener det ikke vil ha noe å si for tilsynets avgjørelse at Chess videreføres som før, det er eierstrukturen som er avgjørende. Og med TeliaSonera som eier, vil mobilmarkedet i Norge domineres av to store operatører.

Han vil ikke spekulere i hva tilsynet ender opp med, det vil være avhengig av hva som skal være gevinsten ved fusjonen.

- Men dette er det bedriftene som tjener på, ikke vi som kunder. Det er en spennende og helt åpen sak, sier Foros.

Øystein Foros er ansatt på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Hans forskningsfelt er næringsøkonomi, med særlig fokus på telemarkedene.