Kunnskap på billigsalg

Kunnskap på billigsalg

LEDER: Aldri så galt:: Eurokrisen kan gi konsulentselskapene sårt tiltrengt arbeidskraft.

I en ny rapport ført i pennen av bransjeorganisasjonen Abelia spås det gode tider for den den norske konsulentbransjen. Nedgangstider i Europa ser ikke ut til å påvirke etterspørselen etter slike tjenester i Norge, og faktisk oppgir 71 prosent av selskapene som har vært med i undersøkelsen at de regner med vekst i 2012. Og hele 30 prosent mener denne veksten kommer til å overstige ti prosent.

Dette er selvsagt gode nyheter, men også litt overraskende. Det hadde ikke vært unaturlig om kunnskapsindustrien i Norge hadde vært litt mer forsiktige i sine vekstestimater, tatt i betraktning det økonomiske jordskjelvet som tross alt herjer i USA og EU-landene.

Det som plager konsulentselskapene er altså ikke et sviktende marked. Tvert i mot er det tilgangen på kompetanse de fleste peker på som utfordrende. Flere oppdrag tilsier flere medarbeidere, og det er vanskelig i et marked som allerede er støvsugd på - i it-bransjens tilfelle - it-kompetanse. Derfor etterlyser aktørene at universitetene og høyskolene utdanner flere kandidater. Men dette er uansett er seigtflytende masse. En eventuell opptrapping på utdanningsfronten vil det ta minst fire år før får virkning. Dessuten viser all erfaring at det er vanskelig å rekruttere ungdom til realfaglige studieløp.

På kort sikt ser det dermed ut til at også medarbeidere i it-bransjen i Norge kan vente seg gode tider. Fasiten blir arbeidstagers marked og lønnsvekst. På lengre sikt vil imidlertid presset på arbeidsmarkedet føre til økt offshoring. Det vil si at oppdrag settes bort til it-partnere i lavkostland for å holde kostnadene nede.

En annen virkning vil være at norske it-konsulentselskaper begynner å rekruttere kandidater fra utlandet. I Sør-Europa utdannes nå nesten en hel ungdomsgenerasjon til arbeidsledighet. Dette er mennesker som kommer til å være svært motiverte til å flytte på seg for å få arbeid. Og vi kan forvente at mange av dem kommer til å banke på døren til norske konsulentselskaper.