Kunnskapsjobber på fremmarsj

Antall ansatte i kunnskapsintensive yrker viser en god utvikling i andre kvartal.

Den siste Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser økt sysselsetting innen både Elektroteknisk- og optisk industri, innen post- og telekomsektoren, innen undervisning og innen annen tjenesteyting.

Her er andelen høyt utdannede sysselsatte høyt, og alle disse næringene viser økt sysselsetting i forhold til sesongen.

- Abelia tror dette er et varig trekk i sysselsettingen, sier avdelingsleder Arve Aasmundseth.

- Det er stigende etterspørsel etter arbeidstakere med høy utdanning og høy kompetanse. Det er innen de kunnskapsintensive sektorene det vil bli vekst i sysselsettingen framover, sier han.