Kunnskapssamfunnet krever mer it-forskning

Kunnskapssamfunnet krever mer it-forskning

Norge har behov for en bred satsing på it-forskning for å realisere kunnskapssamfunnet, mener en ny rapport.

Rapporten "UTSIKT" er den siste i rekken av Forskningsrådets foreløpig fem foresight-prosjekter.

Onsdag ble fremtidsstudien om norsk it-forskning overrakt statssekretær Åge Ronald Rosnes i Kunnskapsdepartementet, skriver Forskning.no.

Foresight-prosjektet viser gjennom tre ulike fremtidsscenarier at forskningen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil komme til å spille en viktig rolle de neste ti årene, men at utviklingen kan gå i svært forskjellige retninger.

Bør tilpasse seg endringer

I ett scenario er it-forskningen i 2015 styrt av brukernes behov, i et annet er den styrt av nasjonalt og internasjonalt engasjement, mens den i et tredje scenario foregår nesten uten kontakt med samfunnet.

UTSIKT-prosjektet ble gjennomført for at Forskningsrådet skulle få et bedre grunnlag for å gjøre riktige strategiske veivalg i arbeidet med å styrke it-forskningen.

Det norske forskningssystemet må ifølge rapporten ha kapasitet til å tilpasse seg endringer i behov og omgivelsene, og det er nødvendig å ha et bredt spekter av kompetanse, er noen av hovedanbefalingene.

Les hele saken på Forskning.no.