Nordmenn positive til kunstig intelligens

ROBOTER: Det de fleste i undersøkelsen tenker på når de hører «kunstig intelligens» er roboter. 

Nordmenn positive til kunstig intelligens

Over halvparten er positive, selv om de yngste frykter for jobbene sine.

Det er i en undersøkelse som selskapet Rocket Fuel står bak, dette kommer fram. Undersøkelsen spurte sist november drøyt 1000 nordmenn, spredt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet, fem spørsmål om deltakernes holdning til og kunnskap om kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence), bruksområder for AI, og framtidsutsiktene for AI.

Rocket Fuel er et internasjonalt markedsføringsselskap som selv bruker AI og big data for å levere sine tjenester.

Ambivalente unge

Undersøkelsens første spørsmål er «Hva er din innstilling til AI?», og her finner vi at totalt er det flere positive enn negative svar. Neste 30 prosent av de spurte er positive eller svært positive, og på spørsmålet «Hvordan ser du på fremtiden og AI?» svarte 54,4 av de spurte positivt.

Til sammenligning var 23,6 prosent av de spurte negative eller svært negative i utgangspunktet til AI, mens bare 15,8 prosent av svarene om AI og framtiden var negative.

Samtidig var de yngste, i aldersgruppen 18 til 22 år, samt menn i alle aldre mer positive til AI for framtiden. 24 prosent av de yngste svarte at AI vil hjelpe oss å løse globale utfordringer i framtiden.

Samtidig svarer de yngste mest negativt på spørsmålet «Hvordan tror du AI vil forandre din jobb de neste fem årene». Totalt 43,3 prosent av svarene er positive også her, at AI enten ikke vil endre på jobbene, eller at AI vil forbedre jobbene til folk, mens kun 3 prosent av svarene tror at AI kommer til å fullstendig ta over jobbene til folk. Her utmerker den yngste aldersgruppen seg, 12 prosent i gruppen 18 til 22 år tror at AI kommer til å erstatte dem, i tillegg til at 20 prosent til i gruppen tror at AI kommer til å delvis ta over deres arbeidsoppgaver. Totalt 53 prosent av aldersgruppene 18 til 35 år tror at AI kommer helt eller delvis til å ta over arbeidsoppgavene deres.

Litt lite kunnskap?

Undersøkelsen spør også om hvor de spurte tror AI brukes i dag. Nær 2 av 3 mener å vite at AI hører sammen med IT og teknikk, noe som forsåvidt er riktig nok; AI skjer i datamaskiner. På de neste plassene kommer Forsvaret/militæret, fulgt av Legemidddelindustrien, Helsesektoren og Transportsektoren før Reklame/markedsføring, som 19,8 prosent av de spurte tror bruker AI.

Samtidig svarte såpass mange som  21,5 prosent av de spurte at de ikke visste hva AI var, da de ble spurt om sin holdning til temaet. Av disse var 12,1 prosent menn og hele 31,2 prosent kvinner. Samtidig svarte 31,6 prosent av de over 55 år det samme, at de ikke visste hva AI er.

- Flere og flere virksomheter kommer til å benytte kunstig intelligens for samle virksomhetskritisk informasjon fra store datamengder (big data).  Det vi ser i dag er bare starten. At nesten halvparten av de spurte tror at kunstig intelligens vil hjelpe oss i hverdagen og at så stor andel av de yngste tror at kunstig intelligens kan bidra til å løse globale utfordringer, lover godt for at vi vil bruke teknikken på riktig måte framover, kommenterer Magnus Johansson, Nordensjef i Rocket Fuel, i en melding. 

kunstig intelligens