Kunstneriske forstyrrelser

Lokalsamfunn i Nordland har tatt initiativ til produksjon av en serie nye kunstverk.

Det enkelte sted vil danne utgangspunkt for et kunstnerisk tema og vil være arena for presentasjon av verkene. I perioden 2003-2005 vil nærmere tjue kommuner inkluderes i prosjektet.

Gjennom uforutsigbare samarbeid med kunstnerne åpner disse stedene opp for diskusjon omkring sin egen identitet. Internettadresse:

http://www.kunstinordland.no