Kurs for prosjektledere

Mogul Academy har i løpet av 2002 utvidet sin satsing på kurs for de som trenger en innføring i dagens mest aktuelle teknologier.
Mogul forteller at de tilbyr en rekke kurs for den profesjonelle systemutvikler og prosjektleder, i tillegg tilbyr de også "management kurs" basert på de kursene som finnes for utviklere.

Mogul påpeker at det bør være nyttig og interessant for de som jobber inn mot it-prosjekt å få en forståelse av den aktuelle teknologi. De beskriver videre at lederoppgaver ofte gjør det vanskelig å følge med på detaljer i den tekniske utviklingen, med de muligheter den gir og de alternativer som finnes.