Kutter i Grimstad

160 ansatte kan stå uten jobb innen årsskriftet etter at Ericsson har besluttet å legge ned gprs-utviklingen i Grimstad.

Avviklingen er en del av selskapets arbeid med å redusere antallet utviklingssentra fra 80 til færre enn 30. De femti Grimstad-utviklerne som arbeider med mobil datakommunikasjon, og utviklingsvirksomheten innen "Traffic Routing" i Asker, berøres ikke av nedskjæringene i denne omgang.

I samarbeid med de ansatte arbeider Ericsson med å etablere ett eller flere nye selskaper som kan gi arbeid til en del av dem som står uten jobb i løpet av høsten.

-- Vi har godt håp om at det skal lykkes å videreføre betydelige deler av gprs-miljøet i Grimstad som en selvstendig virksomhet og dermed bevare mange arbeidsplasser. Ericsson vil fortsatt ha en bred virksomhet i Norge, bestående av utvikling, salg og support overfor teleoperatørene, sier administrerende direktør Tor Ø. Frydenberg i Ericsson Norge.

Ifølge informasjonssjef Hans Antonsen hos Ericsson i Grimstad, trenger fortsatt konsernet mye av den gprs-kompetansen utviklerne i Grimstad sitter på. Målet er derfor å opprette ett eller flere nye selskaper som kan selge utviklingskapasitet til Ericsson. Dette kan enten skje i regi av de ansatte, eller med Ericsson som eier.

I tillegg til de 160 utviklerne, vil også enkelte ansatte i administrative stillinger stå i fare for å miste jobben. De ansatte ble informert på allmøter mandag formiddag.

Samtidig fikk femten ansatte ved Ericsson Education i Asker beskjed om at virksomheten vil legges ved årsskiftet, og at arbeidsplassene blir borte. Begrunnelsen er også her at virksomheten skal samles i færre sentra.