Kutter kostnader for deg

Kutter kostnader for deg

Disse karene lover deg store kostnadskutt hvis du går over til ip-telefoni. Men har du ikke nok båndbredde ser ikke regnestykket like pent ut.
Produktdirektør i Datametrix Geir Kalleberg er tett knytet opp mot Cisco og viser til en undersøkelse fra dem når vi spør om hvor mye bedrifter kan spare ved å ta i bruk ip-telefoni.

-- De har en undersøkelse gjennomført blant 100 av sine kunder. Den viser en besparelse på 47 prosent av årlige driftskostnader. Dette inkluderer det meste fra tellerskritt og servicekostnader til internkostnader. For oss er det naturlig å bruke disse tallene i Norge også, sier Kalleberg.

Advarer

Men produktsjefen for telefoni i Banetele, Svein Aardahl advarer mot at man blindt skal tro på at kostnadene faller bare man setter i gang med ip-telefoni.

-- De fleste har hørt at det er lønnsomt. Det er ikke før telefoni kan bruke samme infrastruktur som data, at kostnaden går ned. Ser vi på samlede kommunikasjonsutgifter, så sier vi til kundene at disse går ned med mellom 30 og 40 prosent. Da snakker vi for eksempel om at man kun har en sentral som både håndtere data og telefoni ut til de enkelte lokasjonene fremfor et større antall dyre enkelt linjer, sier han.

Trenger plass

Skal du ta i bruk bredbåndtelefoni er du først avhengig av at du har et nett som har tilstrekkelig stor kapasitet til også å håndtere tale. Noen bedrifter får seg en overraskelse når de sier ja til ip-telefoni og samtidig må ruste opp eksisterende datanettverk.

-- Det er en utpreget misforståelse i bedriftsmarkedet at så lenge du bare har et velfungerende datanett, får du med telefoni gratis. Poenget er at man ikke kan prioritere mer enn 35 prosent av båndbredden til tale, sier Aardahl i Banetele.

Produktdirektør i Datametrix Geir Kalleberg deler ikke denne oppfatningen uten videre. Han viser til at de lett kan omprioritere datamengden, og typisk la epost og liknende komme gjennom noen sekunder forsinket og dermed spare båndbredde.

-- Du må likevel ha en linje som tåler full belastning ved flere samtidige linjer, svarer Aardahl til dette.

Kalleberg er ikke uenig, men viser til at det i praksis ikke er noe problem uten hos kundene:

-- Som regel holder båndbredden. Vi opplever at den allerede er godt utbygd. Kanskje har Banetele allerede gjort jobben sin og solgt skikkelig med bredbånd, sier Kalleberg lett humoristisk.

Rust opp

En del av kritikken mot ip-telefoni er blant annet at kvaliteten kan bli dårlig ved stor belastning på nettet og at det er stille når strømmen går.

-- Vårt råd til kunden er at de bruker 30 prosent av det de sparer ved å ta i bruk ip-telefoni til å ruste opp nettene slik at det får høy oppetid og nok båndbredde, sier Kalleberg.