Kutter skjemaveldet i kommunene

Kutter skjemaveldet i kommunene

Kommmunene skal endelig digitalisere sine mange papirskjemaer.

Kommunenes Sentralforbund (KS) skal bygge en nasjonal katalog for digitale skjemaer. Om kort tid skal katalogen inneholde alle standardskjemaer for kommunene.

Første del av katalogen med de 15 mest etterspurte skjemaene skal være ferdig i mars 2006. Før sommeren vil katalogen inneholde ytterligere 20 skjemaer.

"Behovet for effektivisering av disse prosessene er stort, og potensialet for innsparinger likeså" skriver KS i en pressemelding.

Formålet er å standardisere grunnlaget for skjemaer som benyttes i kommunene. Det kan bidra til at kommune-Norge lettere kan automatisere deler av de papibaserte arbeidsprosessene.

Mer tilgjengelige

Arbeidet med å gjøre de kommunale tjenestene lettere tilgjengelig for innbyggere og næringsliv er i gang, men mangelen på standarder for utforming av interaktive skjema i kommunal sektor gjør arbeidet langt mer komplisert og kostnadskrevende enn nødvendig.

KS har derfor påtatt seg oppgaven med å lage en nasjonal katalog med standard skjema. Skjemaene vil følge nasjonale og internasjonale regler for struktur og tilgjengelighet, og vil bli kontinuerlig oppdatert og kvalitetssikret, slik at hver enkelt kan kommunen kan konsentrere sine ressurser om lokale tilpasninger.

XML

Skjemaene vil bli gjort tilgjengelig i et standard dataformat (XML). Strukturen i formatet vil bli offentlig tilgjengelig slik at alle leverandører av for eksempel portaler og skjemaverktøy kan tilpasse sin teknologi til å benytte dem.

KS utvikler også en enkel skjemamotor som kan aktivere skjemaene på kommunens portal. Dette er gjort for at alle skal komme enkelt og raskt i gang, men den enkelte kommune står fritt til å benytte de verktøy og leverandører de måtte ønske.

Abonnement

For å dekke investerings- og driftskostnadene blir det nødvendig å etablere en abonnementsordning. Betalingen vil bli gradert i forhold til kommunens størrelse (antall innbyggere). Det er et siktemål at prisen skal bli vesentlig lavere enn andre tilbud i markedet.