Kvalitetsmerking kan bli borte

Hverken Kommunenes Sentralforbund (KS)eller Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) vil betale for å opprettholde kvalitetsmerking av offentlige nettsteder.
Det er tjenesten norge.no, som i samarbeid med Vestlandsforsking og Statskonsult i fjor startet kvalitetsbedømmelse av norske offentlige nettsteder. Kvalitetsbedømmingen ble raskt svært populær, og har vært benyttet i en rekke avisartikler etter at merkingen kom i gang.

Arbeidet er utført i samarbeid med Statskonsult, og i vår sendte de et brev der de ba om 125.000 kroner for å opprettholde kvalitetsarbeidet.

Kvalitetsvurderingene må oppdateres når nettstedene utvikles. Hvis ikke må den bortfalle. De ansvarlige for arbeidet har ennå ikke fått noe svar på om de får økt støtte eller ikke.

Skuffet

Redaktør for norge.no Ove Nyland uttaler til Kommunal Rapport at han er svært skuffet over den manglende oppfølging fra KS og AAD.

-- Kvalitetsmerkingen har ført til at innbyggerne har fått bedre offentlige nettsteder. Den bør gjøres en gang i året. Prisen blir overkommelig når det legges opp til et spleiselag, sier redaktør i norge.no, Ove Nyland, til Kommunal Rapport.

I følge Kommunal Rapport vurderer Norge.no for tiden rundt 70 nye offentlige nettsteder for egen regning, for å holde kvalitetsmerkingen i live.

I følge Kommunal rapport har AAD fortsatt ikke svart på henvendelsen, nærmere fire måneder etter at søknaden ble sendt. Overfor avisen vil heller ikke de ansvarlige i departementet kommentere saken.

Kommunal Rapport har på sin side fått tak i et internt notat i AAD der det heter at denne kvalitetsvurderingen bør få brukerbetaling. Nettstedene mener dette vil være svært uheldig, og KS uttaler til Kommunal Rapport at staten ved AAD bør ta regningen for kvalitetsarbeidet.