Kvartalsløft for Oracle

Kvartalsløft for Oracle

Voksende lisensinntekter medvirker til å løfte Oracles prestasjoner i regnskapsmessig første kvartal.

Oracles første kvartalsrapport avslører driftsinntekter som steg 12 prosent til 8,4 milliarder dollar. Selskapet praktiserer avvikende regnskapsår, og fører sine regnskaper i henhold til GAAP-standarden.

På inntektssiden bidro salget av programvarelisenser med 17 prosent til 1,5 milliarder dollar.

Oracles drift genererte dermed et overskudd på 2,7 milliarder dollar i perioden, et resultat som er 40 prosent sterkere enn på tilsvarende tid ett år tidligere.

Nettoresultatet ble dermed et overskudd som steg 36 prosent til 1,8 milliarder dollar, også dette etter GAAP-standarden.

Oracle-aksjonærene ka dermed glede seg over en fortjeneste på 36 cents per aksje i perioden, tilsvarende en vekst på 34 prosent fra sammenlignbar periode ett år tidligere.