Kvartalsløft for Oracle

Kvartalsløft for Oracle

Voksende lisensinntekter medvirker til å løfte Oracles prestasjoner i regnskapsmessig første kvartal.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Oracles første kvartalsrapport avslører driftsinntekter som steg 12 prosent til 8,4 milliarder dollar. Selskapet praktiserer avvikende regnskapsår, og fører sine regnskaper i henhold til GAAP-standarden.

salget milliarder dollar. av 17 inntektssiden til bidro med 1,5 programvarelisenser prosent På

Oracles 2,7 på enn dollar i 40 prosent er genererte tilsvarende milliarder resultat ett sterkere tidligere. år et tid dermed på et som perioden, drift overskudd

36 steg et dermed Nettoresultatet … prosent ble overskudd som