Kvartalstap for Data Respons

Kvartalstap for Data Respons

Data Respons snur fra blått til rødt i tredje kvartal. Samtidig melder selskapet om rekordsterk ordreinngang.

Data Respons rapporterer om driftsinntekter på 154 millioner kroner i tredje kvartal i år. Det er så godt som uendret, sammenlignet med tilsvarende periode for ett år siden.

Driften såvidt i pluss

Driftsresultatet endte såvidt over streken, med 58.000 kroner. Resultatsvekkelsen skyldes hovedsaklig økte sosiale kostnader, i tillegg til vekst i driftskostnadene for øvrig. Etter tilsvarende periode i fjor satt selskapet igjen med et positivt driftsresultat på fem millioner kroner.

Taper penger

Negative finansposter sørget for å trekke resultatlinjen før skatt ned til negative 321.000 kroner. Til sammenlignet satt selskapet igjen med 3,8 millioner kroner før skatt året før.

Nettoresultatet ble dermed et underskudd på 541.000 kroner, mot fjorårets overskudd på 563.000 kroner.

Rekordsterk ordreinngang

Selskapet melder også om ny rekord i ordreinngangen for tredje kvartal og for året som helhet. Ordreinngangen ble 202 millioner kroner, en vekst på 76 prosent.