Kveim roser Meyer

Kveim roser Meyer

Per Kveim i Software Innovation skulle ønske det var mer fokus på it-utdanning og på å utrede it som næring i Norge. Kveim er dagens mann i valgintervjustafetten.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Det er nok it anvendt for økt servicegrad og effektivisering i offentlig sektor. Det har vært endel spennende initiativer, og det har vært mye god vilje - og de siste årene har det også skjedd noe. Helt spesifikt for eksempel Min Side, sikkerhetsportalen og AltInn-prosjektet, som alle er konkrete ting. Det er jo alltid mange planer for fremtiden, men handling er bra.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Ja i den grad det betyr noe for det jeg svarte ovenfor. Jeg vil også nevne satsing på it-utdanning, det betyr også veldig mye. Det er ingen tvil om at den siste regjeringen vi har hatt, spesielt moderniseringsministeren, har vært viktig. Vi har ikke sett initiativer som har vært veldig mye mer lovende.

- Det hadde vært synd hvis initiativene som nå er satt igang stoppes av en eventuell ny regjering, men jeg tror ikke det skjer - selv om en rødgrønn regjering vil få det litt tøffere fordi endel krefter ikke er like interessert i effektiviseringen som følger av økt servicegrad i offentlig sektor.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Vi har i vårt land en høykostnadsstruktur som tvinger oss til høy omstillingstakt, og det er bra for oss. På den dårlige siden kan jeg nevne at det finnes land som har større fokus på å utrede it som en næring ved målrettet satsing på it-utdanning, for eksempel Irland. Dette kunne man gjort bedre i Norge. Politikerne i Norge har ikke så mye fokus på it-arbeidsplasser.

- Trenger landet en it-minister; Hvem hadde i så fall vært ideell for jobben?

- Jeg opplever at vi har en i dag med moderniseringsminister Meyer. Han fokuserer ikke på it, men på effektivisering og det er det vi og it skal levere på. Jeg skulle gjerne sett et enda sterkere departement som tok tak i modernisering på tvers av departementene. Så svaret er ja, og jeg synes vi har en god it-minister i dag.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Oi, det tror jeg vi overlater til leserne å gjette.