Kvinneandelen ved NTNU halvert på ett år

Antallet kvinner som startet å studere teknologisk baserte it-fag ved Universitetet i Trondheim ble halvert fra 2002 til 2003. Nedgangstidene må ta skylden, mener Prosjekt Jenter & Data.
Prosjektet Jenter & Data ble startet opp i 1997 grunnet den lave jenteandelen som den gangen var på linjen datateknikk ved Norges teknologiske og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (NTNU). Senere har prosjektet blitt utvidet til også å ha fokus på linjene for kommunikasjonsteknologi og informatikk.

Jenteandelen økte betraktelig etter oppstarten av prosjektet fra åtte prosent i 1996 til 22 prosent i 2002. Andelen jenter som fullførte studiene økte fra 50 prosent i 1996 til 79 prosent i 2002.

Dramatisk nedgang

Årets opptakstall viser imidlertid en dramatisk nedgang i jenteandelen. Bare 12 prosent av studentene som startet studier ved kommunikasjonsteknologi og datateknikk i høst er jenter.

-- Dette skyldes mest trolig nedgangen i databransjen generelt, og at den har en større negativ effekt på jenters valg, mener undervisningsassistent Kristine Lie.

Lie peker på at mange mener at jenter kanskje er mer opptatt av at de er sikret jobb etter endte studier, og at all den negative omtalen av situasjonen i databransjen har påvirket deres valg.

-- Vi snakker her om et fem-årig studium,

og det er vanskelig å forutsi markedssituasjonen om fem år. Kanskje vil de studentene som starter nå være med på oppturen i bransjen? sier Lie. Prosjekt Jenter & Data mener selv å ha et vell av gode argumenter for hvorfor det er spesielt viktig å stimulere jenter til å studere data og teknologi. Undersøkelser viser at jenter er like godt kvalifiserte fra videregående utdanning som gutter.

-- En jevnere fordeling mellom kjønnene sikrer både mangfold i universitetstilværelsen og i arbeidslivet og dessuten et bedre sosialt miljø.

NTNU og datainstituttene ønsker å rekruttere dyktige og godt kvalifiserte kandidater, og det er derfor viktig at vi rekruterer fra hele elev- og studentmassen. Det er mange svært dyktige kandidater blant jentene. Jenter i dag betraktes som en uutnyttet ressurs i næringsliv og forvaltning, hevder Lie.

Rekrutterer

Gjennom rekrutteringskampanjer, faglige og sosiale aktiviteter, fadderordninger og egen datasal kalt Cybele søker Prosjekt Jenter & Data å nå målene sine.

Hver sommer arrangeres en egen studiedag for jenter, der studentene introduseres for NTNU og datastudiene. I tillegg arrangeres det presentasjoner av studiene for tredjeklassinger ved de videregående skolene.

I løpet av hvert semester avholdes det opptil 18 ulike tiltak for jentene på datastudiene. Høsten 2003 arrangeres de faglige seminarene php-kurs, html/unix-kurs,Java-kurs og en hjemmesidekveld på datasalen Cybele.

Nytt av året er også en fadderordning, Hera, der jentene på første år får hver sin fadder blant seniorstudentene. Seniorstudentene får en mentor fra næringslivet.

Prosjektet arrangerer felles samlinger for fadderbarn og faddere gjennom hele det første semesteret.

Ber om støtte

Datasalen for jenter, Cybele, ble startet av studenter ved datateknikk på NTNU. Salen drives ved hjelp av støtte fra næringslivet. Prosjekt Jenter & Data mener at en oppgradering av salen og en videre satsing, i tillegg til de faglige og sosiale aktivitetene, kan bidra til å snu årets tendens.

-- På denne bakgrunn har vi gått ut til store deler av det relevante næringsliv og bedt om støtte. Vi oppfordrer bedriftene til å gi 20.000 kroner hver. Hvis de ikke spesifiserer hva de ønsker beløpet skal gå til, vil 70 prosent gå til datasalen, 30 prosent til selve prosjektet. Vi presiserer også at det er mulig å gi støtte i form av utstyr til Cybele-salen, forteller prosjektlederne.

Siden flere jenter har søkt seg bort fra datastudiene på grunn av nedgangstidene, er det ekstra viktig å tenke på rekruttering nå. Nå håper Prosjekt Jenter & Data at den norske databransjen kjenner sin besøkelsestid.