Kvinner i farta

Kvinner i farta

Leder i Computerworld 8, 5. mars 2004
Mangelen på kvinnelige toppledere og styremedlemmer er en debatt som dukker opp med jevne mellomrom, også i it-bransjen. De aller fleste er enige om at det gir en god balanse å ha begge kjønn representert i en ledergruppe, men ofte er det langt mellom liv og lære.

I 2001 gikk startskuddet for Od@. Dette prosjektet har som mål å få flere kvinner inn i ledende stillinger i it-bransjen. En del av Od@-prosjektet er et lederprogram hvor en etablert leder og et kvinnelig talent skal lære av hverandre i ett år. Det første kullet i lederprogrammet har nå gjennomført, og oppsummeringsfasen er begynt.

Partene i programmet er fornøyde og vil høyst sannsynlig sette igang på nytt etter at evalueringen av det første er over. Målet er å komme med et enda bedre konsept for karrierebevisste kvinner i it-bransjen.

Det er ingen tradisjonell søkeprosess for Od@-programmet, talentene blir plukket ut av bedriftene og grundig intervjuet. Det har heller ikke vært noe problem å få tak i etablerte ledere som vil innta mentorrollen. Det er svært positivt. For uansett hvordan man vrir og vender på det vil en slik involvering ta tid.

Ved at begge parter i en mentor- og talentrelasjon får utbytte av programmet - og legger et grunnlag for en videreføring av relasjonen etter den obligatoriske gjennomføringen - vil man høste ytterligere gevinster enn kun utvikling av talenter.

Et slikt initiativ som faktisk gir resultater, og som er støttet av så mange, bør kunne utvides og dyrkes videre. Alle som deltar i lederutviklingsprogrammer blir ikke toppledere, men å dyrke frem flere kvinner som virkelig vil det, gir resultater over tid. Positive resultater.