Kvinner i flertall på lederverktøy-kurs

8. mars: Før lærte kvinner seg tekstbehandling og menn regneark. Nå er det flest kvinner som lærer seg maktverktøyene.

Computerworld.no har fått tilgang på statistikk de siste ti årene over kjønnsfordelingen på ulike datakurs.

Tallene kommer fra en av de sentrale kursleverandørene, PC Help, og gjelder kursdeltakelsen i vintermånedene januar og februar. Statistikken omfatter 4.000- 5.000 kursdeltakere.

Riktignok er det fortsatt kvinnedominans på tekstbehandlingskursene, mens mennene dominerer database og prosjektverktøy (Acces og Project) på disse Microsoft-kursene.

Men andelen kvinner som lærer seg regneark er sterkt økende.

- Dt jeg startet opp for tjue år siden, var det nesten ingen kvinner som lærte seg regneark. Det var helt forbeholdt menn, mens kvinner lærte seg tekstbehandling, sier administrerende direktør Egil Krogh i PC Help Knowledge Group.

Lærer lederverktøy

Tallene fra PC Help viser at mens kvinneandelen som tar Excel-kurs lå på 50 prosent i 1997, er den nå oppe i 65 prosent. For Powerpoint er de tilsvarende tallene 55 og 75 prosent.

Nå er interessen for Word sterkt dalende, selv om det er klart flest kvinner også på Word-kurs.

Men stadig flere vil lære seg typiske lederverktøy som Excel og Powerpoint. Og kvinnene er i klart flertall.

- Er det slik at kvinnene har lettere for å innse at de trenger kurs?

- Vi har ikke gjort noen undersøkelser på dette, så jeg skal ikke trekke noen konklusjoner. Men det er klart at gutta ofte er litt vel kjekke utenpå. Når det kommer til stykket, kan de ofte ikke så mye som de tror, sier Krogh.