- Kvinner gjør it-bransjen mer proff

- Kvinner gjør it-bransjen mer proff

Telenor-direktør Kjersti Wiklund mener kvinnelige ledere kan påvirke it-bransjen på en positiv måte. - Aldri har kvinner hatt så stor makt i Telenor som de har nå, sier hun.

Fra Kjersti Wiklund startet som programmerer i Ericsson i 1985 har hun arbeidet i Telekom-bransjen i hele sin yrkeskarriere. I dag er Wiklund divisjonsdirektør for it i Telenor Nordic, og har det daglige ansvaret for konsernets samlede it-systemer i Norden.

Med over tjue års erfaring fra en relativt mannsdominert bransje har hun gjort sine betraktninger.

- Kvinner er som regel ikke så it-religiøse som menn. Jeg er mer opptatt av hva teknologien faktisk kan brukes til enn hvor enestående den er i seg selv. Det kommer også til uttrykk gjennom vår måte å lede på og drive forretning i praksis. I vår bransje har det dessverre vært tradisjon for å bruke det faglig kompliserte som en begrunnelse for ikke å slippe til og komme i posisjon, sier Kjersti Wiklund til Computerworld-bilaget It-karriere.

Hun mener det er viktig å stille kritiske spørsmål og ikke la seg stoppe med svar som "at dette er for komplisert til å forklare".

Noen må se deg.

Wiklund beskriver it bransjen som en spennende, men svært krevende bransje.

- Man må orke mye, rett og slett tåle en del. Jeg pleier å si at jeg har fem års utdannelse i å omgås gutter og kjenner deres språk og omgangsform. Det er heller ingen ulempe å kunne fortelle at jeg selv har programmert i assembler. Det er noen diskusjoner man da slipper å ta.

- Hvordan skal man som kvinne komme i posisjon?

- Du må være så heldig at du finner noen som sier du er god - du må bli oppdaget. Jeg tror at det for en del menn er vanskeligere å oppdage noen som bruker sminke. Det vanskeligste stedet for kvinner til å komme i posisjon er den første lederjobben. Har du først fått den og kan vise til resultater, åpner det seg nye muligheter. I denne bransjen er det lettere å finne kvinner som kan få større utfordringer enn det de faktisk har. Sannsynligheten for at de sitter på mindre enn de klarer er ganske stor, sier Wiklund. Selv ser hun med tilfredshet at hun har mange flinke kvinner i egen organisasjon som har tatt de utfordringene som hele tiden ligger der.

Som leder beskriver hun seg selv som krevende, resultatorientert og tydelig.

- Jeg vil komme på jobben hver dag for å gjøre en forskjell, det er det som driver meg. Det er også spennende å jobbe med godt utdannede og engasjerte medarbeidere som jeg har her i Telenor. De stiller kritiske spørsmål til alt jeg gjør, de vil utfordres og er aktivt med i endringsprosessene.

Hun er opptatt av empowerment og mener selv hun er flink til å gi ros.

- Det er viktig å se hver enkelt medarbeider. Det skal være en balanse mellom det å stille krav og faktisk verdsette de enkeltes bidrag. For meg har det alltid vært tre ting som skal til for at jeg går på jobben hver dag; jeg skal lære noe, jeg skal få resultater og jeg skal gjøre det sammen med folk jeg trives med. Til dags dato har jeg ikke hatt en kjedelig arbeidsdag, understreker Wiklund.

Tospråklig.

Som tidligere orienteringsløper er hun opptatt av å skille mellom kart og terreng.

- Det viktigste jeg lærte gjennom studiene var å dualisere ting, å tenke mellom modell og virkelighet når det gjelder teknologi.

I motsetning til mange andre jenter valgte hun en teknisk utdannelse etter å ha avsluttet gymnaset.

- Jeg har alltid vært glad i matematikk og ønsket å jobbe aktivt med faget uten å måtte praktisere som mattelærer. Valget falt derfor på elektronikk og data. Vi var kun 10 jenter av i alt 260 studenter som valgte den studieretningen. Senere har hun videreutdannet seg innen økonomi og ledelse.

- I denne bransjen er det en fordel å være tospråklig. Man må kjenne den tekniske terminologien og ha forståelse for faget, samtidig som man skal kunne økonomenes språk. Jeg fant fort ut at det er viktig å beherske begge deler og mener det er nødvendig for å kunne være en god it-leder, sier hun.

Makt og påvirkning.

Det er skrevet og sagt mye om at kvinnene har fått mindre makt i Telenor relatert til det faktum at de ikke lenger er representert i konsernledelsen. Wiklund er av en helt annen oppfatning.

- Aldri har kvinner hatt så stor makt i Telenor som de har nå. Bare i Telenor Nordic er vi tre kvinner i ledergruppen; Berit Svendsen, Berit Kjøll og meg selv. Vi har et operativt ansvar for egen organisasjon - et linjeansvar med det som følger av reell makt til å påvirke på alle nivåer.

Med nesten 1000 årsverk og en omsetning i fjor på nærmere 2,5 milliarder kroner leder hun en stor bedrift sett med norske øyne. Selv definerer hun makt som muligheten til å påvirke og gjennomføre forandringer.

- Jeg bruker mye tid på forbedringsagendaen vår og de problemstillinger som der dukker opp. En struktur rundt meg håndterer det operative. Det er viktig å legge makten ut til der man konkret kjenner problemet. Delegering er ikke farlig, men tvert imot hensiktsmessig. Jeg tror vi kvinner mer opptatt av å dele suksessen med våre medarbeidere. I vår organisasjon er det vi og ikke jeg som når målene, sier Kjersti Wiklund.