Kvinner rammes mest av musesyke

Kvinner rammes mest av musesyke

Det høres kanskje ut som en vill aprilspøk, men er det ikke. Kvinner rammes nemlig mer av musesyke enn menn, selv om eksakt samme arbeide utføres.

Dette viser en fersk helseundersøkelse fra Sverige som er gjort av sykegymnasten og ergonomen Jens Wahlström.

Han mener at bakgrunnen for at kvinner er mer rammet enn menn skyldes at kvinner opplever at fysiske og psykiske kravene i arbeidsdagen er tøffere, skriver vår søsteravis, Computer Sweden.

I løpet av nær ett år har Wahlström fulgt 1.283 personer som arbeider med datamaskin mer enn halv dagen, og som da unedrsøkelsen startet, ikke hadde noen plager med verken nakke, skuldre eller armer.

Fikk samme arbeidsoppgaver

Etter et år hadde 103 kvinner og 76 menn fått helseplager som følge av dataarbeidet.

Til tross for at både menn og kvinner som inngikk i undersøkelsen hadde nesten samme arbeidsoppgaver ble altså sluttresultatet at kvinene fikk værre helseplager, melder Göteborgs-Posten.

Dette kan i følge undersøkelsen skyldes flere ting. Blant annet har man kunnet se forskjeller i muskulaturen, der kvinner mer har en type av en muskelfiber som finnes hos dem med kroniske smerter.

Kvinner mer utsatt for plager

Og har brukeren datamusen plasert ved siden av pc-tastaturet må kvinner vri på skuldra og handlettet mer enn menn.

Skadene blir dessuten værre med stress, viser undersøkelsen. Da trykker brukeren (både kvinner og menn) hardere på datamusa, noe som kan gi helsemessig besvær.

En annen ting er at kvinner ofte arbeider mer i hjemmet enn menn, og dermed er mer utsatt for helseplager i nakke, skuldre eller armer.

Ha musa nært kroppen, mener eksperten

Vanligst er smerter i nakken og skuldre (igjen gjelder dette begge kjønn), men også smerter i underarm og handleddet er vanlig.

For å minske helserisikoene bør det fysiske arbeidsmiljøet vurderes av fagfolk som ergonomer osv.

Det er blant annet viktig å ha musa så nært kroppen som mulig, heter det i den svenske undersøkelsen.

Du tok vel hintet?