Kvinner ringer billig

Kvinner ringer billig

Kvinner vil ha billig mobilabonnement fra TalkMore.
Etter at TalkMore denne uken satte ned prisene på sitt mobilabonnement og nå regnes som et av Norges billigste mobilabonnementer, registrerer selskapet en dramatisk økning i tilstrømmingen av kvinnelige kunder, skriver selskapet i en pressemelding.

Mens kvinneandelen før prisnedsettelsen kun utgjorde om lag en tredjedel av kundene har denne andelen økt til 56.7 prosent av nye kunder etter prisnedsettelsen sist tirsdag

-- Vi har ikke hatt tid til å analysere hvorfor, men det kan jo kanskje bety at kvinner er mer opptatt av å spare penger og reagerer hurtigere på gode tilbud også på internett, sier

markedsdirektør Morten Ove Nilssen. -- Vi har ikke målrettet noen aktiviteter overfor denne gruppen, men informert generelt på internett om våre nye lave priser. Det er helt klart at dette vil få konsekvenser for hvordan vi markedsfører vårt mobiltilbud i tiden fremover hvis denne trender holder seg, sier Nilssen.

TalkMore leverer en internettbaserte mobilløsning. Ifølge selskapet er prisene de laveste i markedet - kr 0,80 pr taleminutt, kr 0,43 pr SMS og ingen månedsavgift. Ifølge Post- og teletilsynets www.telepriser.no har TalkMore nå det billigste tilgjengelige mobiltilbudet i Norge.