Kvinneuniversitetet

- Kvinneuniversitetet er en stiftelse som skal fremme feministisk verdigrunnlag innefor pedagogikk, ledelse, styrearbeid og næringsutvikling. Stiftelsen driver undervisning i hele Norge og har egne lokaler på Løten.

- Kvinneuniversitetet har studietilbud på fagområdene ledelse, styrearbeid, entrepenørskap og kjønn og kultur i organiasjoner. Etablererskolen for kvinner drives i samarbeid med SND og Hedmark fylkeskommune.

- Classfronter har levert elæringsplattformen til Kvinneuniversitetet.