Kvitt deg med søpla

EuroTrust har lansert et nytt spam-verktøy de mener kan løse bedrifters problemer med søppelpost.

Selskapet peker på at undersøkelser viser at 20 prosent av all eposttrafikk går under kategorien spam eller uønskede eposter.

Det nye vektøyet heter EuroTrust Virus112 Spamscanning. Det er et 24-timers spamskanningssystem. Alle e-mail til en kunde passerer gjennom skanningssystemet.

Når en e-mail blir klassifisert som spam, vil den bli satt i karantene. Fjerningen av spam-epost foregår automatisk, skriver selskapet.