- La Media Player være i fred

- La Media Player være i fred

EU er innovasjonsfiendtlig og til skade for it-industrien, skal vi tro verdens største programvareselskap.

Microsofts ukelange ankesak mot EU-dommen fra 2004 tok til i Luxembourg i går. Det ble et frontalangrep mot EUs argumenter for å skille Media Player fra Windows.

Storkammeret i European Court i Luxembourg, Europas mektigste rettssal var stappfullt da saken ble innledet i går. Begge parter holdt omhyggelig forberedte presentasjoner som skulle demonstrere at det er avgjørende for programvarebransjens framtid at deres argumenter blir tatt til følge.

Skulle EU-kommisjonen også vinne ankesaken, kan det få store konsekvenser for Microsoft sin mulighet til å knytte sammen ny programvare med sine operativsystemet. Dette kan også få konsekvenser for Windows Vista.

Skulle dommerne derimot favorisere Microsoft, vil EUs framtidige muligheter til å gripe inn i konkurransen i programvaremarkedet vil være klart svekket, skriver IDG News Service.

- Feil premiss

EU-kommisjonen har ment at Microsoft kveler konkurransen i markedet ved å inkludere avspillingsprogrammet for musikk og video i sitt allestedsnærværende operativsystem. Dette medfører at innholdsleverandører nedprioriterer konkurrentene, fordi de i praksis ikke trenger dem, mener EU.

Men en belgisk advokat på Microsoft-siden, Jean-Francois Bellis, argumenterte i går for at integreringen av Media Player slett ikke har hatt denne effekten i markedet.

- Pc-leverandørene selger allerede pcer med flere en én mediespiller, hevdet han i går.

Microsofts advokater presenterte tall som viser at de aller fleste innholdsleverandører produserer sitt innhold i minst to formater, og at 85 prosent av alle sluttbrukere bruker minst én spiller som ikke er et Microsoft-produkt.

Microsoft hevder standhaftig at EU ikke kan dokumentere at den antatte konkurransevridningen har funnet sted og at dommen derfor er grunnløs.

- Microsoft bommer

Men EU-kommisjonen mener argumentasjonen fra programvareslskapet slett ikke holder vann. Markedsutviklingen både fram til og etter 2004 viser noe helt annet enn det Microsoft hevder, sa Kommisjonens advokat Per Hellström i går.

Han viste til at markedet fram til 1999 var dominert av Real Player fra Real Networks. Men da Microsoft ikke spesielt vellykkede Netshow i 1999 ble relansert som progamvare for direkteavspilling (streaming), omdøpt til Media Player og pakket inn i Windows, ble markedet raskt snudd på hodet, sa Hellström, som hevdet at Media Player i dag har en markedsandel på 85 prosent.

- I 1999 var Microsofts strategi endret fra Netshow versus Real Player til Windows versus Real Player, sa Hellström.

Bill Gates sin idé

EU-advokaten trakk fram et internt Microsoft-dokument datert 5. juni 1997. I en epost fra Jim Durkin, Microsofts daværende produktsjef for nettverkstilknyttede multimedieprodukter, går det fram at påtrykket for å vinne slaget om markedet for direkteavspillende medieprogramvare kom fra Bill Gates.

"Bills kommentar var "dette er et strategisk område og vi er nødt til å vinne det" skrev Durkin i sin epost, som også ble sitert i det amerikanske justisdepartementets antitrust-rettsak mot Microsoft.

I eposten sammenlignet Durkin dette slaget med slaget om nettleser-markedet (mot Netscape). Durkin skrev at Real Player "er som Netscape, med den lille forskjell at vi har mulighet til å sette i gang dette slaget på et tidligere tidspunkt i kampen".

Bare to år senere ble Media Player lansert, og Real Networks ble fort en mindre aktør i det markedet selskapet hadde bidratt til å skape, argumenterte Kommisjonen og dens allierte, European Committee for Interoperable Systems (ECIS).

- Vil ikke ha det

Men Microsoft-advokaten mente å bevise at markedet er uinteressert i en Windows-versjon uten mediespiller. Han viste til det fraværende salget av Windows XP versjon N, som Microsoft laget etter påtrykk fra EU.

XP N mangler mediespiller, men koster det samme som vanlig XP. Den nedstrippete versjonen av Windows XP er bestilt i totalt 1.787 eksemplarer i hele Europa og ingen pc-leverandører vil ha den, påpekte Jean-Francois Bellis. Salget tilsvarer 0,005 prosent av salget av Windows XP.

Men Kommisjonen avviste også dette argumentet.

- At det ikke er etterspørsel etter versjon N viser at Microsoft har lykkes i å lukke markedet, sa advokat Thomas Vinje som representerer ECIS.

Utspørring

Microsoft gjentok derpå poenget om at Media Player ikke er et separat produkt, men en integrert del av Windows, og at deler av Windows ikke vil fungere uten mediespilleren.

EU avviste også dette argumentet, og viste til at Microsoft lager en versjon av Media Player også for Apple Computer.

De 13 dommerne i saken skal i dag spørre ut de to partene i saken.

It-advokat Georg Panzer sa til Computerworld.no i går at de store bøtene Microsoft trues er en en minimal trussel for selskapet, men at alle rettssakene selskapet er involvert i kan bidratil å svekke evnen til innovasjon.

Les også:

Massiv Microsoft-klage

Ingen nåde for Microsoft

EU: - Totalt ubrukelig Microsoft-informasjon

Frykter Windows-kloner