Lær mer om informasjonssikring

Lær mer om informasjonssikring

I PC Worlds sikkerhetsskole om informasjonssikkerhet lærer du å ha et bevisst forhold til bedriftens informasjon, gjøre risikoanalyse og lage beredskapsplaner.

I PC World-skolene gir vi deg en kunnskapsoppdatering innenfor større tema, som for eksempel IT-sikkerhet, skrivere, projektorer, med mer. PC World-skolene skal gi deg inspirasjon og ny kunnskap, være lettleste og inneholde praktiske eksempler.

Last ned: PC WORLD NORGES SKOLE OM INFORMASJONSSIKKERHET (PDF).

Vår skole om informasjonssikkerhet har følgende fem kapitler:

1. Profesjonell sikkerhet
Mange mindre bedrifter har ikke et bevisst forhold til nivået de legger informasjonssikkerheten på i sin virksomhet. Det kan gjøre at feil trusler blir adressert. Det er dette sikkerhetsskolens fem kapitler om informasjonssikkerhet handler om.

2. Risikoanalysen
Risikoanalysen er et viktig verktøy for å forstå truslene som bedriften står overfor. Vi ser på hva og hvordan med risikoanalysen.

3. Risikoanalyse i praksis
Risikoanalyse er sentralt, men hvordan omsette det til praksis? Her er noen praktiske eksempler.

4. Styringsdokumentene
For at alle skal ha en omforent forståelse av bedriftens mål og krav til sikkerheten, må disse dokumenteres. Dette påvirker arbeidet til alle i bedriften.

5. ISMS og beredskapsplanen
Kontrollmekanismer og beredskapsplaner bidrar til en heving av kvaliteten på sikkerhetstiltakene og en minimering av skadene dersom noe likevel går galt.

Last ned: PC WORLD NORGES SKOLE OM INFORMASJONSSIKKERHET (PDF).

PC World har også en rekke andre skoler. Les mer om våre andre skoler på pcworld.no/skoler .