Lærer bort e-læring på nettet

Høgskolen i Bergen har utviklet et nettbasert studietilbud om e-læring.
Høgskolen i Bergen introduserer et nytt fag til høstsemesteret. Det dreier seg om et fjernstudium i elektronisk læring, såkalt e-læring. Studiet er utviklet med støtte fra Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF).

-- Vi har konstatert at det er et stigende behov for nettbaserte opplæringsopplegg i samfunnet, både i bedrifter, organisasjoner og i det offentlige. For å tilpasse og formidle egen intern kunnskap og kompetanse til ansatte, via intranett eller internett, trengs fornuftige opplegg for e-læring. Studiet er beregnet på å gi slik kunnskap til nøkkelpersonell, som skal bli i stand til å tilpasse intern opplæring, gjerne kombinert med bruk av hjemme-pc, sier Jostein Saakvitne, leder for mediesenteret, i en presseomtale fra Høgskolen.

- Vi har lagt opp til et praktisk rettet studium, som tar utgangspunkt i ulike opplæringsbehov på nett. Det dreier seg om å få kjennskap til den spesielle pedagogikken og metodikken som er knyttet til e-læring, og de muligheter nettmediet gir i undervisningen, sier Saakvitne.

Både selve studiet og eksamen er helt nettbasert. Det gir 15 studiepoeng, som kan inngå i kombinasjon med andre fag og studier på høgskole- og universitetsnivå.