Lærer bussrutene norsk

NTNU skal bruke 40 millioner kroner i statlige forskningsmidler på å utvikle språkteknologi som kan brukes innen samferdsel, medisin og tele.
Forespørsler om bussruter på vanlig norsk kan bli et av resultatene av NTNUs forskningsprosjekt. Ved det såkalt "bussorakelet" ved Team Trafikk i Trondheim er språkteknologi allerede så smått blitt tatt i bruk. Ruteforespørslene til orakelet kan rettes på vanlig norsk eller engelsk, eller på fortettet sms-språk.

Universitetet i Trondheim har opprettet et eget forskningsprogram for å videreutvikle samarbeidet innen språkteknologi. 40 millioner statlige kroner samt interne ressurser skal brukes til å komme fram til resultater som skal kunne anvendes alle steder hvor mennesker kommuniserer med datamaskiner.

Opp til 10 fast vitenskapelige ansatte, 6 forskere og 15 doktorgradsstudenter er i tillegg til masterstudenter involvert i prosjektet, som har med forskere innen fagområdene lingvistikk, telekommunikasjon og informatikk. Norges forskningsråd står for finansieringen gjennom KUNSTI-programmet.

Auto-teksting

Automatisk teksting av TV-program, skriving av medisinske journaler, oversettelse og styring av maskiner er områder NTNU-forskerne mener bruk av naturlig språk kan gjøre kommunikasjonen med datamaskiner lettere, ifølge pressemeldingen fra universitetet.

Under et besøk arrangert av det norske Nærings- og handelsdepartementet forrige uke ble NTNU invitert av det franske forskningsdepartementet til å delta i et europeisk nettverk om språkteknologi. Formålet er å bevare språkmangfoldet i Europa selv om kommunikasjonen mellom mennesker og maskiner finner nye former.