Lærer pc før blyant

Stadig flere seksåringer lærer bokstaver og former sine første ord og setninger på tastaturet.

Halvparten av alle barneskolene i Bergen har satt i gang med begynneropplæring i skriving på pc. Fra første skoledag slippes seksåringene løs på tastatur og skjerm. Ikke før i tredje klasse skal de lære å skrive for hånd, skriver Aftenposten.

Det begynte med 14 klasser for fire år siden. Nå bruker 40 skoler i Bergen denne metoden. Også ellers i landet er det stadig flere barn som taster seg frem for å knekke skrivekoden.

-- Det er mye lettere å trykke på en tast enn å forme en bokstav på et ark. Det er faktisk en veldig vanskelig øvelse for en seksåring å lære seg å skrive alle bokstavene. Tradisjonell skriveopplæring betyr dessuten at barna må lære å lese først. Med vår metode kan de gå rett på skrivingen og lage sine egne tekster, som de selv og andre i klassen kan lese. Datamaskinen bidrar til at barna får skrevet mer på en mindre strevsom måte, og alt blir like pent, sier førsteamanuensis Arne Trageton ved Høgskolen Stord/Haugesund.