Lag en barne-pc!

Lag en barne-pc!

At det går an å lage en helt funksjonell pc for 100 dollar viser med stor tydelighet hvor lite pc-leverandørene egentlig gjør for barn.

Denne uka har vi endelig å fått det håndfaste beviset: One Laptop Per Child (OLPC), prosjektet ledet av Nicholas Negroponte som er rettet mot den fattige delen av verden, har nådd sin første milepæl.

Det gikk virkelig an å lage en helt funksjonell pc for så lite penger. Den har både mulighet for internett-tilkobling, usb-port og inngang for SD-kort.

Les også: Her er pc-en til 100 dollar

Prosjektet er selvfølgelig mest interessant for prosessen med å tette det digitale gapet mellom fattige og rike. Men også her på berget bør dette åpne noen øyne.

I Kunnskapsløftet, som gjennomsyrer enhver skoleplan om dagen, heter det at digital kompetanse skal løftes opp som en av fire grunnkompetanser, ved siden av norsk, matematikk og engelsk.

Dette øker presset for å investere tungt i dyr informasjonstekologi. Men det har selvsagt ikke alle skoler råd til, derfor har det blitt obligatorisk for enkelte elever å skaffe seg en bærbar pc. Riktignok har denne beslutningen møtt motbør.

Men jobben med å bygge opp en digitalt velutrustet skole medfører uansett store økonomiske belastninger, enten de faller på foreldrene eller skoleverket selv.

Leverandørene i it-bransjen vil gjerne ta seg godt ut, og det har vært en rekke initiativer for å selge både maskin- og programvare rimeligere til skoleverket.

Likevel er det egentlig påfallende hvor lite pc-bransjen har gjort for de yngste og de økonomisk svakt stilte. Ser vi bort fra en og annen lekemodell, har jeg til dags dato ennå til gode å se en eneste skikkelig pc eller Mac som er laget spesielt for barn.

Spesifikasjonene på OLPC-maskinen er ikke dårligere enn at en liknende maskin kunne vært svært nyttig også for mange barn i det velstående Vesten. Det er ikke alle som vokser opp med feite pc-er rundt seg på alle kanter her heller.

OLPC-prototypen fra MIT har visstnok en pris på rundt 150 dollar i den første, begrensede produksjonen. Hva må ikke da Dell eller HP kunne få til dersom de virkelig gikk inn for å lage noe lignende i store volumer?

Les hele diskusjonen om OLPC-en her .