Lag mobile hjemmesider gratis

Inpoc har lansert en tjeneste for alle som ønsker mer ut av mobilbruken sin. I løpet av tre uker har 15.000 brukere opprettet sin egen mobile hjemmeside.
Dette har skjedd uten markedsføring av tjenesten, skriver Inpoc i en pressemelding. Det opplyses om at pågangen er enorm og at det nå opprettes rundt 1.000 nye hjemmesider daglig.

Kort fortalt går tjenesten ut på at du enkelt og greit kan lage din egen hjemmeside på inpoc.no og legge ut bilder, personlige opplysninger, beskjeder og annet aktuelt materiale. Man trenger ingen programmeringskunnskaper eller publiseringsverktøy.

Hjemmesiden du oppretter har du og andre brukere tilgang til via mobiltelefonen.

Det er en enkel og billig måte å kommunisere på, og konseptet tar mobilbruken et steg videre i forhold til dagens vanlig en til en kommunikasjon, hevder selskapet.

Ved hjelp av avatar-figurer kan du også personifisere din side og gjøre den spennende og informativ, også visuelt. Denne delen av sidenes oppbygging er også under stadig utvikling, og nye elementer vil bli lagt til fortløpende.

Så langt har hovedtyngden av brukerne til tjenesten vært i aldersgruppen 15 til 25 år. Inpoc mener at dette ikke betyr at produktet kun retter seg mot et rent ungdomsmarked, men er et tegn på at ungdom stadig er de første til å ta ny teknologi i bruk.