Lager film av hjernen din

Lager film av hjernen din

Ny teknologi fra norske Mison skal gjøre hverdagen enklere for hjernekirurger. Teknologien kan redde liv.
TRONDHEIM: Bare et steinkast fra byggeplassen til St. Olavs hospital i Trondheim, holder det lille teknologiselskapet Mison til. Det er ikke tilfeldig. For i tett samarbeid med sykehusets kirurger har de utviklet en løsning som skal redusere feilrisikoen ved kompliserte hjerneoperasjoner.

Hvis man idag skal fjerne en kreftsvulst eller tumor fra hjernen idag, blir hodeskallen før operasjonen scannet i en MR-maskin (magnetisk ressonans). Dette skal gi kirurgen et bilde av hvordan hjernen ser ut, slik at det kan bli lettere å orientere seg under operasjonen.

Bevegelig

Men hjernen er en bevegelig masse. Derfor vil MR-bildet ikke stemme helt overrens med virkeligheten når operasjonen utføres. Dette er et element som gjør en hjerneoperasjon svært vanskelig å utføre.

Mison har funnet en løsning på problemet. De har utviklet et produkt som gjør det mulig å få et tredimensjonalt bilde av pasientens hjerne som oppdateres kontinuerlig under hele operasjonen. Dermed kan legen følge hele operasjonen med levende bilder på en skjerm.

Løsningen er basert på ultralydbilder, og norske sykehus er de første i verden som har prøvd ut løsningen.

Utviklingssjef Atle Kleven i Mison mener selskapets nye teknologi er et stort fremskritt for nevrokirurgien.

-- Det blir som å bytte ut kart over Norge fra 1964, med et oppdatert kart fra 2004, sier utviklingssjef Atle Kleven i Mison.

Billigere

Løsningen fra Mison med skjermer, datakraft, programvare, og instrumenter koster et sted mellom to og tre millioner kroner. Det er billig sammenlignet med dagens løsninger.

-- En MR-løsning vil ofte koste mellom tre og ti ganger så mye som vårt utstyr, hevder Kleven.

Til sammenligning har Ullevål sykehus i Oslo kjøpt en MR-maskin for nevro-avdelingen som ifølge Kleven har kostet et sted mellom 30 og 50 millioner kroner.

Det har gått seks år siden forskerne fra Sintef stiftet Mison. I den tiden har det gått med drøyt 60 millioner kroner til utvikling av programvare som gjør det mulig å behandle og visualisere tredimensjonale bilder basert på ultralyd. Samtidig har de laget et eget navigasjonssystem slik at legene enklere kan finne frem til kreftssvulsten eller tumoren.

Utviklingen er finansiert med midler fra Start-fondet og private venture-kroner fra blant annet Teknoinvest og Viking Venture.

På veien har de også vunnet en pris for sitt produkt. I 2001 ble det blant 294 selskaper fra 26 land kåret til det beste it-produktet i Europa. Pengepremien var på 200.000 euro.

Stort marked

Så langt har Mison levert sine løsninger til 10 ulike operasjonssaler, der halvparten er utenfor Norge. Fremover ser selskapet for seg langt større vekst utenfor Norge.

Totalt finnes mellom 4.000 og 5.000 operasjonssaler rundt om i verden som kunne hatt behov for utstyret til Mison. Med en pris på to millioner per enhet, tilsvarer det et marked på mellom åtte og ti milliarder.

Men Mison ser også for seg at produktet kan ha flere anvendelsesområder. De mest nærliggende er øre/nese/hals-, prostata- og brystoperasjoner.

Skjær i sjøen

Det er imidlertid flere ting som kan gå galt. Blant annet er Mison avhengig av at kirurger rundt om i verden mener Misons teknologi er den beste for vellykkede hjerneoperasjoner. Og med med bare ti installasjoner tar det lang tid å få dokumentert at løsningen holder mål.

-- Vi er veldig få mennesker i Norge, som igjen betyr at det er få slike operasjoner som gjennomføres hvert år. Hvis vi skal bruke hjemmemarkedet til å teste ut løsningen, er krigen over før vi kommer igang, sier administrerende direktør Odd Gulbrandsen i Mison.

Fordelen med utstyret til Mison er at sanntids-bildene gjør at kirurgene kan fjerne større deler av en kreftsvulst. Dette gir større sannsybnlighet for overlevelse. Ifølge Gulbrandsen begynner dette nå å få større tilslutning i medisinske miljøer.

Ut i Europa

Europa er der Mison i første omgang satser tyngst. USA som er det største markedet, har de valgt å vente med.

-- Det krever mye å satse i USA. Foreløpig har vi ikke tilstrekkelige muskler til å gå inn der. Men det er vel ikke et spørsmål om, men snarere når vi satser her, sier Gulbrandsen.