1 000 ganger raskere med laser

1 000 ganger raskere med laser

Innen fem år kan vi få harddisker som leser og skriver 1 000 ganger så raskt som i dag.

Takket være teknologi fysikere tidligere trodde var umulig, kan vi innen ikke alt for mange år få harddisker med virkelig ekstrem ytelse. Det er snakk om lese og skrivehastigheter opp mot 1 000 ganger så raskt som med dagens teknologi.

I 2006 pønsket Daniel Stanciu og Fredrik Hansteen seg frem til en teori som overrasket eksperter verden over. Oppdagelsen var så banebrytende at Stancius professor ikke trodde det før han fikk en demonstrasjon av teknologien.

De to fysikerne fant nemlig ut at det er mulig å forandre polariteten i en magnet ved hjelp av lys. De fant til og med ut hvordan det gjøres. En sirkulær polarisert laserpuls på rundt 40 femtosekunder (Ett femtosekund er en milliondel av en milliarddel av ett sekund) er nok for å få det til, noe som fikk Stanciu og flere andre til å se potensialet for nye, raskere harddisker.

Takket være en rekke oppdagelser som er gjort i ettertid ser det nå til at det innen så lite som fem år vil kunne finnes produkter som benytter seg av teknologien. Selv om ytelsen nok vil være markant bedre med femtosekundlasere, vil produsentene etter alt å dømme i første omgang nøye seg med picosekundlasere, ifølge The Future of Things.

Det ser imidlertid ikke ut til å være noe grunn til være skuffet over den noe tregere laserteknologien som etter alt å dømme vil bli brukt. Ifølge forskerne vil picosekundlasere nemlig være raske nok til å lese og skrive med en hastighet på rundt en terabit per sekund, eller 125 gigabyte. Dagens raskeste SSD-enheter, som er raskere enn vanlige platebaserte harddisker, har lese- og skrivehastigheter på opp til et par hundre megabyte i sekundet.

Les mer om teknologien hos The Future of Things.

Lagring