Arkivering for evigheten

Arkivering for evigheten

Digital informasjon kan miste lesbarheten etter få år. Migrering og standarder må til.

Arkivering av digitalisert informasjon reiser mange spørsmål. Forretningsmessig kan det gjelde relasjonen til forretningspartnere og offentlige reguleringer, mens for nasjonen er det en kilde til å forstå og lære hvilken retning samfunnet er på vei.

I et høringsdokument til Ytringsfrihetsutvalget i 2000, skrev daværende seniorrådgiver Trond Sirevåg i Riksarkivet om utfordringene for digital lagring. Her framgår det at for historikere blir gjerne lesbarheten etter lang tid det viktigste. Gjerne flere hundre år – eller tusener og millioner, for eksempel i tilfellet med den nye norske kjæledeggen "Ida" hvor lesbarheten og informasjonen om hennes betydning for moderne mennesker ikke betyr at man er nødt til å gjenskape naturkreftene som skapte fossilet. Men for digital informasjon kan dette ofte bli utfordringen.

I notatet fra Riksarkivet understrekes utfordringen som ligger i at digital informasjon er laget med egne verktøy i egne miljøer, av applikasjoner som bruker et bestemt operativsystem. Dataene lagres i maskinvare og sikkerhetskopieres til annen maskinvare som slites ut eller slutter å virke.

Minimere med migrasjon

- Ingen kan garantere at noe kan leses om tjue-tretti år. Men det går an å være rimelig sikker.

Dette sier Arild Saghagen, senior produktsjef for lagring i HP Norge.

- Lagring på bånd som LTO-bånd er relativt sikkert og garantert for tretti år, om det er lagret under normale forhold. Men spørsmålet er om du kan gjenskape all infrastrukturen rundt, som opprinnelig laget dataene.

Saghagen nevner endringer i det klassiske SCSI-grensesnittet som typisk. Opprinnelig brukte SCSI-disker paralellgrensesnitt, mens det nå er serielt. Og kontrollmaskinvaren går ikke om hverandre.

Utfordringer som disse, må vanligvis møtes med migreringsstrategier hvor eldre data lagret på eldre medium overføres til nyere løsninger. Dette skjer når det er regningssvarende i forhold til å fortsette med de eldre løsningene. HP selger løsninger for livsløpshåndtering av informasjon (Information Lifecycle Management) tilpasset den enkelte kunde, og ikke som en gryteferdig pakke.

- Og så er programvare en egen utfordring. Vi som jobber med lagring blir jo minnet om hvordan det arter seg, sukker Saghagen.

- Min nyeste pc kjører Windows Vista, og nå får jeg plutselig problemer med å spille av mediafiler som gikk helt greit i Windows XP Mediaplayer.

Shahzad Rana i Microsoft er ikke bekymret for applikasjoner og filformater. Les videre på neste side!

Les om:

Lagring