Atea mistet dyr kompetanse

Atea mistet dyr kompetanse

Atea betalte 65 millioner for server-kompetanse, men så forsvant den.

Infrastrukturselskapet Informatikk ble solgt til Atea for 92 millioner kroner i 2007. Driftsavdelingen ble videresolgt til Ergogroup for 20 millioner kroner, og blant de øvrige 100 ansatte var de viktigste kompetente konsulenter innen IBMs Series I-servere.

Allerede to uker etter oppkjøpet skal halvparten av konsulentstaben på 20 personer i Sverige ha sluttet. Senere skal også de aller fleste andre Series I-konsulentene forsvunnet ut av Atea, og mange begynt i Ergo, skriver Finansavisen.

"Kompetanse nok"

Ateas Norgessjef, Steinar Sønsteby, bekrefter at det kun er fire Informatikk-ansatte med Series I-kompetanse igjen i selskapet.

- Vi har én i Trondheim og tre i Oslo fra Informatikk. Series I var dessuten en liten del av Informatikk, sier Sønsteby til avisen.

IBM-kompetansen var imidlertid helt sentral da selskapet ble kjøpt for to år siden.

"Informatikk er anerkjent i bransjen som den beste nordiske leverandøren av iSeries løsninger (AS400) fra IBM", var hovedårsaken til oppkjøpet ifølge pressemeldingen den gang.

Ifølge Finansavisen skal flere av Ateas kunder nå være bekymret for deres kompetanse innen IBM-servere.

- Det er riktig at vi har mistet noen og at ytterligere en vurderer et annet tilbud, men vi har kompetanse nok, forsvarer Sønsteby.

Lagring