Commaxx kurs-autorisert

Commaxx kurs-autorisert

Distributøren er nå godkjent senter for Veeam-kurs.

Commaxx er dermed den eneste distributøren i Norge som er godkjent som kurssenter, og kan gi opplæring og sertifisering på hele Veeam sin produktportefølje, ifølge en pressemelding.

Veeams løsninger for backup, replikering, overvåkning og rapportering for virtuell infrastruktur har hatt komfortabel vekst de siste årene, og det stilles krav om teknisk kompetanse til forhandlere. Commaxx er stolte og glade for den nye statusen som autorisert Veeam-kurssenter.

- Veeam setter høye krav til sine internasjonale kurssentre, og våre instruktører innehar omfattende kompetanse på Veeam sine løsninger, sier Eivind Bentsen, teknisk direktør og leder av kurssenteret i Commaxx.

Les om:

Lagring