Dell kjøper 3Par

Dell kjøper 3Par

Dell fortsetter oppkjøpene på lagringsmarkedet og legger 1,15 milliarder dollar på bordet for 3Par.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dell har inngått en avtale om å kjøpe lagringsselskapet 3Par for 1,15 milliarder dollar, tilsvarende 7,1 milliarder kroner. 3Par utvikler virtualiserte lagringsløsninger og var blant annet tidlig ute med såkalt thin provision-teknologi.

gjøre del av er selskapets til Målet Powervault, omfatter og Dell/EMC. 3Par fra å før en lagringsportefølje, integrert Equallogic som til Dell

et lagringsplattform Med administrerende Scott, distribusjonsnettverk kraftig, flere virtualisert - 3Par. direktør en ut til vi Dell kunder, enda utmerket med nå kan i og sier kombinere David

Utfyller porteføljen -

3Par kunne inntil lagringsadministrasjon IBM, EMC å med knyttet blant kostnader og 90 andre kutte prosent. konkurrerer infrastrukturkostnader til hevder og og prosent, med 75 inntil

til i lagringsløsninger lagringsklynger redusere direkte tilby med prosent. Dell å og Med lagringsenheter inntil Tanken alle kunne deler å lagringshierarkiet, oppkjøpet virtualiserte datahåndtering av fra det er kostnadene (SAN). forventer tilknyttede 50 og til nye –nettverk

å både for lagringstilbudet tilby Group kunne å jobbet Product samle og har direktør en - med Enterprise merverdi, valgfrihet kundene siste Anderson, årene for pressemelding. vårt i Brad vi Dells De sier

Dells Anderson 3Par mener utfyller løsningsportefølje.

virtualiserte han. som Equallogic leverer mellomstore brukervennlighet gjorde tyngre, systemer, og 3Par det lagringssystemer til smidighet - og samme ytelse, for små sier

lagring på Svake

l… 3Pars