Digital dokumentjungel

Digital dokumentjungel

At dokumentene er digitale trenger ikke å bety at man har god kontroll
over dem. Det er et problem for mange virksomheter.

«Det papirløse kontor er like nær forestående som det papirløse toalett», sa en som solgte laserskrivere et stykke utpå 90-tallet. Den påstanden er ikke like sann lenger, for med elektronisk dokumentbehandling er mange av fortidens manuelle papirbaserte rutiner og løsninger ikke like nødvendige mer.

Dette er tilfellet uansett hva slags virksomhet vi snakker om, og pro­blemstillingen er like aktuell enten det dreier seg om et enkeltmannsfo­retak eller et stort industrikonsern, og både i privat og offentlig sektor.

Forutsetningen er at virksomheten har god kontroll over dokumentene, slik at in­formasjon lar seg gjenfinne og gjenbruke, og at viktig informasjon ikke forsvinner i den digitale dokumentjungelen. Spørsmålet blir dermed hva slags løsning som er påkrevd og hva som er godt nok for den aktuelle virk­somheten. Det er det denne artikkelserien handler om.

Du kan laste ned hele artikkelsamlingen ved å trykke på lenken under: