Diskproblemer for Seagate og Western Digital

Diskproblemer for Seagate og Western Digital

Seagate er ikke alene om problemer med nye større disker - også Western Digitals nyere modeller kan gi problemer under enkelte bruksområder.

Det har den siste uken blitt kjent at en del av Seagates Barracuda 7200.11-harddisker har hatt problemer som kunne føre til datatap. Seagate har kommet med en firmware-oppdatering som skal rette problemet.

I en vanlig pc med individuelt konfigurert disker vil det være en relativt enkel sak å kjøre denne oppgraderingen. Vi anbefaler imidlertid at man tar sikkerhetskopi av alle data før man oppgraderer firmware på disken. Riktignok har Seagate uttalt at de vil gi datagjennopprettingshjelp til de med datatap på grunn av problemet, men man vet ikke hvor lang tid en slik operasjon vil ta.

Western Digitals problemer er langt fra like alvorlige som de hos Seagate. Problemene her er knyttet til visse bruksmiljøer som ikke er helt optimale i forhold til strømsparingsfunksjonene i Caviar GP (Green Power) og Caviar RE2 (RAID Edition 2). Problemet er knyttet til at harddiskene etter noen sekunder tar lese-/skrivehodet bort fra disken for å spare strøm. I visse brukssituasjoner/applikasjoner og miljøer, blant annet for en del Linux-løsninger, vil disken kort tid etterpå igjen kjøre hodene ut på disken uten at det er reell aktivitet. Denne kontinuerlige syklusen med å flytte hodene etter noen sekunder gir økt slitasje på harddisken.

Western Digital har kommet med en firmware-oppdatering som kan lastes ned. Også for denne vil vi anbefale at man tar sikkerhetskopi av harddisken før man kjører oppgraderingen. Oppgraderingen gir mulighet til å benytte et verktøy der tiden uten aktivitet før avlasting av lese-/skrivehode blir økt til opptil fem minutter. Normalt vil det imidlertid ikke være nødvendig å ha så lang tid som 5 minutter, men for eksempel 30 sekunder skulle holde.

For brukere med en vanlig Windows-maskin skal ikke dette være noe problem. Det nevnes imidlertid at blant annet programmer som overvåker harddisken via SMART for avlesing av blant annet temperaturer kan gjøre at man utsetter disken for problemet. Vanlige Windows-brukere ellers bør normalt sett ikke trenge å bry seg om problemene.

Forsiktig med RAID

For de som bruker harddiskene i RAID-oppsett kan en oppgradering av firmware på harddisken forårsake problemer. For det første kan det være nødvendig å koble disken disken ut av RAID-oppsettet for at man kan aksessere den for en oppgradering av firmware - dette avhengig av kontrolleren man har. En del kjører også slike harddisker i nettverksdisker og trenger da å ta harddiskene ut og koble de til en pc.

Problemet vil videre være hvordan en harddisk med ny firmware håndteres av lagringsløsningen man har. Hvis man kjører RAID 5 og tar ut en harddisk vil man fortsatt ha dataene tilgjengelig via de andre harddiskene. Det vil imidlertid oppfattes som en diskfeil, og når en disk med ny firmware settes inn kan det håndteres som om at man har satt inn en ny disk for å rette opp diskfeilen. Dette selv om selve dataene på harddisken er uberørt. Det vil da startes en gjennoppretting av denne disken. Dette er for så vidt helt greit, så lenge ikke en annen disk får feil mens gjennopprettingen skjer.

Tar man flere harddisker ut av et RAID-oppsett samtidig og oppgraderer firmware kan man i verste fall få alvorlige problemer. Her bør man sjekke dokumentasjon eller med produsent av RAID-løsningen om hva som er forventet å skje.

USB-harddisker

Vi har ikke fått tilbakemeldinger på våre forespørsler når det gjelder de aktuelle harddiskene fra Western Digital og Seagate når det gjelder oppgradering av firmware på USB- eller Firewire-tilkoblede harddisker. Man skal videre huske at det ikke bare er Western Digital som har Western Digital-harddisker i eksterne harddisker. For eksempel kan også aktører som Iomega, LaCie, Freecom, med flere bruke Western Digital-disker.

Vi har en mistanke om at strømsparingsfunksjonaliteten ikke påvirker eksterne harddisker på samme måte. Vi har imidlertid heller ikke fått noen tilbakemelding på dette spørsmålet fra Western Digital.

SMART-diagnose

Når det gjelder Western Digital vil man i tillegg til å sjekke modellnavnet på selve harddisken også kunne få en antydning om man er rammet av problemet gjennom å sjekke SMART-diagnosefunksjonaliteten. Når det gjelder USB-harddisker er det mange der det ikke vil være mulig.

På en vanlig pc vil det imidlertid være mulig å lese av SMART-informasjonen gjennom for eksempel HDD Health . Det man da er ute etter å sjekke er SMART-verdien "Load Cycle Count". Det vi har sett i forum på nettet er at enkelte har verdier her som er på over 50 000 selv etter bare noen få måneders bruk. For Caviar GP spesifiserer Western Digital levetiden til 300 000 sykluser. I praksis vil nok en harddisk tåle langt høyere tall enn dette normalt sett. En verdi på flere titusner etter kort tids bruk antyder imidlertid at man har en harddisk og et system som er påvirket av problemet.

Det finnes også programmer for å lese av SMART-verdier til Linux, for eksempel Smartmontools. Visse typer Linux på bærbare pc-er kan også resultere i unormalt høye sykluser med andre typer harddisker, ettersom funksjonaliteten Western Digital har i sine GP-harddisker også, ut i fra det vi kan forstå, finnes på flere harddisker for bærbare pc-er.

Mange nettverksdisker kan gi SMART-informasjon via administrasjonsgrensesnittet.

Reklamsjon?

For mange brukere vil en slik firmware-oppgradering være utenfor kompetansefeltet, selv om produsentene har kurante veiledninger. Uten at vi direkte har sjekket det, vil vi anta man skal ha en god reklamasjonssak om man ønsker at forhandler skal overta ansvaret for oppgradering av firmware. I henhold til forbrukerkjøp kan man her ikke kreve en direkte omlevering, ettersom selger har rett til å reparere produktet. Et ubesvart spørsmål blir imidlertid om de som allerede har svært høye syklusverdier på sine Western Digital-harddisker skal ha rett til ny harddisk, samt om man skal avgjøre at dette er et problem knyttet til harddiskene i seg selv eller om det er et problem forårsaket av programvare -- med andre ord om det for eksempel er Linux sin feil i mange tilfeller, eller konfigurasjonen av Linux i for eksempel nettverksdisker.

Mer informasjon:
- Ubuntu Forums: laptop harddrive Load_Cycle_Count issue
- SPCR: WD Green Power drives may kill themself
- Qnap Forums: WD RE2-GP SMART:Load_Cycle_Count fix
- Qnap Forums: Load_Cycle_Count settings
- Synology Forums: Western Digital LLC Discussion Room
- SPCR: WD and Seagate take steps to fix terabyte drives
- Western Digital Support
- Seagate Support

Lagring