EMC tredobler ytelsen

EMC tredobler ytelsen

Lagringsgiganten EMC har nylig lansert en helt ny familie av produkter. Denne kommer til å ta over for et par av de eksisterende produktlinjene.

De fleste forbinder fabrikanten EMC med svært store lagringssystemer for de aller mest krevende datamiljøene. Det er de fortsatt, men med sin siste produktlansering beveger selskapet seg også ned i SMB-markedet med produkter som er spesielt tilpasset dette segmentet.

Med produktfamiliene VNX og VNXe slår EMC flere fluer i én smekk, med et nytt lagringssystem som spenner fra helt små enheter til store multi-racksystemer der ytelse og funksjonalitet er oppdatert til tidsmessig standard.

Ny teknologi – SAN og NAS samtidig

Med denne lanseringen erstatter EMC produktlinjene Celerra og CLARiiON. Disse vil fases ut og erstattes av VNX. EMC har ikke satt noen eksakt dato for når disse tas ut av markedet, på direkte spørsmål antyder selskapets norske talsmann at det vil skje mot slutten av året.


Bakpanelet på VNXe 3100. Designet er modulært, så det er lov å håpe på mer funksjonalitet senere.

Med VNX har selskapet tredoblet ytelsen i forhold Celerra og CLARiiON. Dette har EMC oppnådd ved å bruke flere nye teknikker. Lagringskontrollerne bruker 64-bits Intel Xeon-prosessorer, harddiskene bruker SAS-2 grensesnitt i stedet for Fibre Channel, og aktiv bruk av flashdisker i arkitekturen er de viktigste bidragene til høyere ytelse.

I tillegg til de fysiske komponentene har EMC også lagd flere programvarefunksjoner som bidrar til høyere ytelse og bedre kapasitet. VNX kan bruke en kombinasjon av flere forskjellige harddisktyper i kabinettene, slik at data som trenger høy ytelse ligger på flashdisker, mens mindre brukte data enten ligger på SAS-disker eller Nearline (NL) SAS-disker (dette er SATA harddisker med SAS-grensesnitt).

Ved hjelp av funksjonen Fast autotiering analyserer lagringsenheten trafikken mot harddiskene, og flytter automatisk datablokker til det mest egnete mediet. EMC anbefaler en miks av harddisker med 5 prosent flash, 20 prosent SAS og 75 prosent NL SAS i kabinettet.

Dette vil koste mindre og yte bedre enn et tilsvarende lagringsvolum som kun er implementert med 15k SAS-disker. I tillegg har enhetene deduplisering og datakompresjon innebygd, noe som vil redusere de totale datamengdene. Toppmodellen i VNX-familien klarer å støtte opptil 1000 fysiske harddisker, og plasserer seg dermed som en enterprise-arkitektur for de helt store miljøene.

VNX er pragmatisk når det kommer til kommunikasjonsteknologi. Produktene kan leveres med Fibre Channel (FC), Gigabit Ethernet og 10 gigabit Ethernet-tilkoblinger. Over disse grensesnittene kan VNX tilby sine tjenester via FC, FCoE, iSCSI, MPFS, CIFS og (p)NFS. De kan også opptre som skybasert lagring med aksess via objektprotokoller som SOAP, REST og XAM.

SMB-modeller

I tillegg til «hovedproduktene» i VNX-familien, lanserte EMC også en SMB-utgave av produktene. I VNXe-serien finnes det to kabinetter som er spesialdesignet for dette markedssegmentet, og ifølge EMC har utviklerne brukt mye tid i Norge og Sverige for å snakke med kunder som sett med amerikanske øyne er «SMB». Dette arbeidet har resultert i de to småmodellene VNXe 3100 og VNXe 3300.

EMC sier at VNX og VNXe er én og samme produktfamilie, men det finnes noen forskjeller. Mye av maskinvaren er felles, men VNXe-enhetene er i fast konfigurasjon som ikke kan bygges ut på samme måte som de modulære VNX-systemene. Dermed kan ikke VNXe skaleres opp til å bli en fullverdig VNX-enhet, slik at brukeren må skifte ut systemet dersom han trenger mer enn hva VNXe har av ytelse og kapasitet.

Når det er sagt, så skalerer VNXe-enhetene opp til 96 og 120 harddisker ved hjelp av eksterne diskhyller. Dette gir en kapasitet på 240 terabytes når VNXe 3300 utnyttes maksimalt. EMC forteller at inngangsbilletten kommer til å ligge på 60 000 kroner, noe som ifølge selskapet er svært konkurransedyktig i denne delen av lagringsmarkedet.

VNXe har ikke har FC-tilkobling nå. Nettverkstilkoblingene på disse produktene er imidlertid løst ved hjelp av innstikksmoduler, slik at det ikke er urimelig å anta at FC vil komme senere. VNXe 3100 har heller ikke mulighet for flashdisker, mens 3300-modellen vil få slike disker seinere i vår.

Disse produktene støtter heller ikke Fast autotiering nå, men dette er en programvarefunksjon, og all erfaring tilsier at dette er også funksjonalitet som kan ventes på et senere tidspunkt. Til sist støtter ikke VNXe objektprotokollene som storesøskene kan, og det er vel mer tvilsomt om dette kommer til disse produktene.

Les om:

Lagring