EU-skepsis for harddiskmarkedet

EU-skepsis for harddiskmarkedet

EU stiller seg kritiske til Western Digitals oppkjøp av Hitachi og Seagates oppkjøp av Samsungs harddiskdivisjon.

Tidligere i år ble det kjent av Western Digital hadde inngått en avtale med Hitachi om kjøp av deres diskdivisjon.

Ikke lenge etterpå ble det også kjent at Samsung var villige til å selge – i hvert fall deler av – din diskdivisjon til Seagate. Et resultat her ville vært at man kun hadde hatt tre resterende harddiskprodusneter – Western Digital, Seagate og Toshiba.

Toshiba kjøpte for noen år tilbake opp Fujitsus diskdivisjon. Toshiba sin posisjon i markedet er begrenset. Toshiba har en begrenset markedsposisjon, og fokuserer kun på disker til servere/lagringsløsninger og til bærbare.

Over 90 prosent av markedet

Gjennom oppkjøpene vil Seagate og Western Digital ha en markedsandel på godt over 90 prosent, og selv om SSD-er i flere segmenter gjør sitt inntog forventer man at harddiskmarkedet vil fortsette å vokse. Ifølge markedsanalyseselskapet iSupply forventer man imidlertid at veksten vil reduseres noe over de kommende fem årene.

EU stiller seg kritisk til en sammenslåing av disse selskapene, i frykt for hvordan det kan påvirke konkurransen, og dermed prisene. Sterk konkurranse er også et sentralt element for den teknologiske utviklingen. EU-kommisjonen som jobber med problemstillingen skal ha en endelig redgjørelse 10. oktober. Hvilke virkemidler og påvirkning EU her har gjenstår å se. Western Digital og Seagate er begge amerikanske selskaper. Også amerikanske konkurransemyndigheter skal vurdere disse oppkjøpene.

LES OGSÅ:

TEST: 3 TB-duell: Western Digital vs Hitachi

Lagring