Finner flaskehalsene

Finner flaskehalsene

Riverbed overtok Mazu Networks tidligere i år, og har nå innlemmet Cascade-teknologien i sine produkter for WAN-optimalisering.

Riverbed har WAN-optimalisering som spesialitet, og tar sine løsninger et hakk videre nå som analyse- og overvåkningsteknologien i Cascade integreres.

Med Cascade 8.3 introduserer Riverbed en ny type rapportering som skal gjøre det enklere for kundene å hente ut verdifull informasjon og historikk om ytelsen til ulike forretningskritiske applikasjoner for automatisk å rette opp feil.

Dette øker ifølge selskapet muligheten til å identifisere trender som for eksempel unormale tendenser i trafikken, samt det å samle rapporterte problemer med avvik for å skille de fra normale tjenester.

Cascade fungerer både frittstående og sammen med Riverbeds Steelhead.

Virtualiserer

Riverbed har lenge solgt medisin mot høy forsinkelse, begrenset båndbredde og «pratsomme» applikasjonsprotokoller i form av optimaliseringsløsninger.

Steelhead-boksene er forholdsvis enkle å komme i gang med og er fleksible når det gjelder hvor de plasseres. Så snart man har satt opp mer enn en boks, vil de starte optimaliseringen uten at det er nødvendig med mye konfigurasjon. På klientmaskinene må det installeres agentprogramvare. Denne kan være synlig eller usynlig for brukerne.

Steelhead Mobile Controller er selskapets maskinvarebasert løsning for håndtering av lisenser og administrasjon av utrulling og rapportering. Denne løsningen tilbys nå også som en virtuell løsning for Riverbed Services Platform (RSP).

RSP gir kundene mulighet til å kjøre opptil frem tjenester og applikasjoner på VMware i et beskyttet område på Steelhead-appliancen.

Dette nye produktet vil kjøre på en VMware Workstation i likhet med andre produkter på RSP, men det er myntet på de mindre Steelhead-løsningene.

Riverbed oppgraderte nylig den mobile klienten til å optimalisere Lotus Notes-trafikk. Denne funksjonaliteten var tidligere begrenset til trafikken som kjørte mellom to Steelhead-appliancer.

Nå kan Notes-trafikk mellom en mobil klient og en Steelhead-løsning også optimaliseres. Ifølge selskapet tar nå Notes-trafikk så lite som en attendedel av tiden til å forsere WAN-forbindelser sammenlignet med nett uten optimalisering.

Riverbed og Check Point

Riverbed-boksene er ikke lenger bare rene optimaliseringsløsninger, men kan også for eksempel kjøres som en Windows-server. Det kan kjøres opptil fem virtuelle servere på en Steelhead-appliance.

– Det er flere aktører som nå har tilpasset virtuelle versjoner av sine løsninger slik at de kjører utmerket på vår maskinvare, forteller Odd Fjeldstad i distributøren Zycko til Nettverk & Kommunikasjon.

Riverbed har blant annet inngått partnerskap med Check Point. Dette innebærer at man kan kjøre Check Points sikkerhetsløsninger direkte på Steelhead for å minimalisere kompleksitet og redusere kostnader forbundet med operasjonelle ressurser. Trenden viser at flere ulike tjenester kan legges inn slik at man klarer seg med færre bokser enn tidligere.

Deduplisering

Riverbeds løsninger bruker de fleste av dagens optimaliseringsløsninger for å effektivisere WAN-trafikken så langt det lar seg gjøre. TCP-strømmene lagres sentralt en gang i noe som heter Unified Data Store og gjenkjennes deretter. Selve dataene hentes imidlertid alltid fra selve serveren ved senere forespørsler.

I vår gjennomgang av Steelhead ble en PowerPoint-fil generert og kopiert over nettverksforbindelsen. Andre gangen dette ble gjennomført gikk det hele svært mye raskere. Filnavn og filinnhold ble så endret, for deretter å bli overført via FTP. Dette gikk også styggfort ettersom Steelhead gjenkjente det hele. Dette altså uavhengig av hvilken overføringsmetode som ble benyttet.

Ved å hekte på en backupløsning, vil dette også gå med ekspressfart ettersom dataene allerede har vært gjennom Riverbed-løsningen og strømmene således er kjente. Deduplisering er et nøkkelbegrep her.

Riverbed benytter seg i dag ikke av tunneler, men ser all trafikk som sluses gjennom sine Steelhead-bokser.

- Inntil videre optimaliserer vi ikke UDP-trafikk. Dette er fordi det er liten gevinst å hente her, at vi ikke ønsker å legge til ytterlige forsinkelser og at det i så fall må lages tunnel for å optimalisere UDP, sier Fjeldstad.

Les om:

Lagring