Flatt for Proact

Flatt for Proact

Lagringsselskapet Proact fortsetter å tjene penger, men årsregnskapet for 2010 avslører en bunnlinje uten de store endringer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Lagringsselskapet Proacts fjerde kvartalsrapport for 2010 viser at selskapet omsatte for 476 millioner kroner i perioden. Det er drøyt 23 prosent mer en på samme tid året før.

2010, 2009. på omsatte Ser milliarder årstallene man for for årsbasis kroner, 1,25 kroner selskapet på 1,38 milliarder mot

hovedsak og selskapet, offentlig har også til for i Det resultater handel, har vekst. ført systemsalg men telecom opplevd sektor som gode er

derimot av nivå. ligger Salg tjenester stabilt på et

lønnsom drift Mer

på 20 man omsetning før. på ett kvartals- med år økt enn 72,1 styrket, på også Proacts samme er Foruten året 23,7 under opp og kroner. tid vise 30,6 er ga årsbasis. millioner prosent drift et driftsoverskudd millioner overskudd satt kan vi krkoner, som kvartal mer en på I noe ett Ser Sistnevnte fjerde igjen selskapet driftslønnsomhet både fra millioner kroner et på til tidligere. året

bunnlinje Flat

Selv altså selskapet om mer bunnl… driften, er på tjener