Flatt for Proact

Flatt for Proact

Lagringsselskapet Proact fortsetter å tjene penger, men årsregnskapet for 2010 avslører en bunnlinje uten de store endringer.

Lagringsselskapet Proacts fjerde kvartalsrapport for 2010 viser at selskapet omsatte for 476 millioner kroner i perioden. Det er drøyt 23 prosent mer en på samme tid året før.

Ser man på årstallene for 2010, omsatte selskapet for 1,38 milliarder kroner, mot 1,25 milliarder kroner på årsbasis 2009.

Det er i hovedsak systemsalg som har ført til gode resultater for selskapet, men handel, offentlig sektor og telecom har også opplevd vekst.

Salg av tjenester ligger derimot på et stabilt nivå.

Mer lønnsom drift

Foruten økt omsetning kan selskapet også vise til en driftslønnsomhet som er noe styrket, både på kvartals- og årsbasis. I fjerde kvartal satt man igjen med et driftsoverskudd på 30,6 millioner krkoner, opp fra 23,7 millioner kroner på samme tid året før. Ser vi på året under ett ga Proacts drift et overskudd på 72,1 millioner kroner. Sistnevnte er 20 prosent mer enn ett år tidligere.

Flat bunnlinje

Selv om selskapet altså tjener mer på driften, er bunnlinjen likevel tilnærmet uendret, både på kvartals-og årsbasis. Kvartalsoppstillingen viser et resultat etter skatt på 22,7 millioner kroner, ned 1,3 prosent fra samme periode året før. Årsregnskapet viser til sammenligning et nettoresultat på 52,5 millioner kroner, hvilket er tilnærmet uendret fra nettoresultatet året før.

Selskapets nettomargin for 2010 ble dermed redusert til 4,8 prosent, ned fra 6 prosent foregående år.

Lagring