Forberedt på en tøffere hverdag

Forberedt på en tøffere hverdag

Slik skal Hitachi klare seg som uavhengig lagringsleverandør.

De siste tre årene har Hitachi Data Systems (HDS) brukt en milliard dollar på forskning og utvikling av bedre lagringssystemer, ifølge Michael Väth, konserndirektør og ansvarlig for Afrika, Europa og Midt-Østen (EMEA).

Ifølge analyseselskapet IDC vokste ikke antall lagringsenheter, pc-er og tjenestemaskiner i 2009. Selv med lagringseffektiviserende tiltak som fjerning av duplikater (deduplisering) og trinnvis tildeling av lagringskapasitet (Thin Provisioning), var det vekst i lagringskapasitet.

- I flere land så vi en betydelig negativ utvikling i it-utgiftene i 2009. Til tross for det vokste lagringskapasiteten med 20 prosent, fremhever Eric Sheppard, direktør for lagringsforskning i IDC EMEA i sin forskningsanalyse.

Mer lagring

- Vi har solgt 60 prosent mer TB hvert år de to siste årene, sier Rune Sund, daglig leder i HDS i Norge.

Skal man tro IDC har lagringsveksten i Europa i år vært over 50 prosent første halvår. Grunnen er digitalisering av en rekke industrisegmenter som biovitenskap (genomforskning), digital overvåkning, media, mobile tjenester og teletilbud.

- I helse firedobles lagringen hvert andre år, hevder Bob Plumridge, markedsføringssjef for teknologi i Europa for HDS.

Forståelse

HDS har på grunn av sin bakgrunn som leverandør av IBM-kompatible stormaskiner stor forståelse for store kunders behov, eksempelvis datasentraler. Derfor har HDS klart å selge seg inn hos Hewlett-Packard og Sun for deres største kunder. Med Oracles oppkjøp av Sun blir det en utfordring.

- Sun solgte mange av våre systemer. Etter oppkjøpet har de fleste Sun-kundene med vårt utstyr konvertert, fremhever Michael Väth.

Utfordringen er å holde på dem når eksempelvis Oracle tilbyr Exalogic, et totalt integrert datasystem med lagring for nye oppgaver. Tilsvarende gjør Cisco i samarbeid med EMC og Vmware.

- Vi skal bygge en åpen og enhetlig it-plattform som ved hjelp av orkestrering skal kunne støtte heterogene løsninger, fremhever Lynn Collier, direktør for programvare i EMEA.

Mens 55 prosent av salget nå er lagringssystemer og resten tjenester og programvare tror HDS det vil endre seg til det motsatte i 2012.

Derfor blir evnen til å sette sammen en totalløsning hvor brukerne får effektiv lagring fra konkurrende lagringssystemer, vesentlig. Denne evnen betegner HDS for orkestrering. Viktig i den forbindelse er administrasjonsprogramvaren Command Suite7.

- Command Suite er blitt veldig enkel å bruke. Typiske oppgaver ligger klar. Det er blitt færre tastetrykk, sier Arild Grov, senior systemkonsulent i HDS. Les mer på neste side!

Les om:

Lagring