Første lagringssystem på 2,5 tommer

Første lagringssystem på 2,5 tommer

Mindre størrelse, større kapasitet og lavere strømforbruk er stikkord for HP og Suns lagringstilbud til mindre virksomheter.

HP og Sun er på banen med sine første lagringssystemer med fysiske disker så små som 2,5 tommer.

Spørsmålet er når resten av bransjen følger etter. Produksjonslinjer synes å bety mer enn strømsparing selv om mindre platelagre er mye grønnere.

I øyeblikket tilbys samme kapasitet i to størrelser på media, 2,5 og 3,5 tommer, hvor 3,5 tommer har et prisfortrinn på nærmere 30 prosent på grunn av volum.

EMCs toppledelse svarte for noen år siden at små platelagre var uinteressante. Spørsmålet blir hvor lenge de kan holde fast ved dagens lagringssystemer. Opprinnelig var det EMC som gikk i spissen for bruk av mindre platelagre.

For hver gang bransjen har skiftet teknologi har lagringssystemene blitt bedre, ikke alltid med hensyn til kvalitet, men i løpet av kort tid med hensyn til pris/ytelse.

Kvalitet har blitt kompensert ved redundans, RAID-nivåene 0 – 6, tas i dag for gitt på bedriftsmarkedet.

Stadig mindre

24 tommer, 14 tommer, 9,5 tommer, 8 tommer, 5,25 tommer, 3,5 tommer er størrelser benyttet av lagringssystemer for bedriftene siden 1956.

Det var Digital Equipment Corporation som i juni 1993 innførte Storageworks med 3,5 tommer med innkapsling, lagringshyller med stående platelagre, 19 tommers monteringskabinett og systemer med en maksimal kapasitet.

Siden har denne løsningen blitt raffinert og standardisert. Alle leverandørene benytter den for sine små og mellomstore lagringssystemer.

På grunn av lagringsutviklingen er ikke MSA lenger et puslete system. Det har en maksimal kapasitet på 60 TB. Les videre på neste side!

Les om:

Lagring