Gir deg data raskere og rimeligere

Gir deg data raskere og rimeligere

Smarttelefoner og nettbrett er fullstendig avhengig av flash. Bærbare pc-er er i ferd med å bli avhengige. Men det er som akselerator for lagringssystemer og som erstatning for lagringssystemer at flash får betydning for forretningsvirksomheten.

Oljeleverandøren Aibel har forstått. De har satset på teknologi som gjør deres ansatte mer effektive. Til daglig bruker de tynne klienter, Virtual Desktop Infrastructure, VDI med et kraftig datamaskineri som tar seg av rundt 5.000 ansattes behov.

Aibel gjør det ikke selv, det er Evry som sørger for betjeningen. Løsningen er basert på teknologi fra Citrix og Hitachi Data Systems sammen med industristandard datamaskiner i form av maskinblad. Det er lagringsteknologien flash som bidrar til effektiviseringen. Platelagrene er erstattet av elektronisk lagring fra Hitachi som gir minst ti ganger høyere ytelse.

For med nærmere 6.000 ansatte er det meget ressurskrevende å bearbeide alle applikasjonene de ansatte i Aibel trenger for å kunne levere avanserte tjenester til olje og gassindustrien. Ingeniører har andre behov enn administrativt ansatte.

Permanent lagring

Elektronisk lagring er enten minne eller flash. Minne mister innholdet når strømmen blir borte. Flash lagrer dataene permanent. I motsetning til minne må flash organiseres i blokker, typisk 4 KB, som er det minste som skrives eller leses. Flash egner seg derfor godt for erstatning av platelager. I slike tilfelle kalles det SSD, Solid State Disk.

For fire år siden var det ytterst sjelden at lagringssystemet var en flaskehals hvis det var satt opp riktig i forhold til brukerbehovene. Men med mye større grad av virtualisering med mange virtuelle maskiner i en maskin, har lesing fra og skriving til, lagringssystemet begynt å bli en flaskehals.

Med mange lagringssystemer konfigurert for bruk i typisk fem år, sliter nå flere lagringssystemer. Det kan bedres ved å sette inn SSD i lagringssystemene, eller det kan gjøres mer radikalt ved bare å bruke flash, enten direkte i datamaskinen eller som et lagringssystem på et nett for tilgang fra mange maskiner.

- Flash dreier seg om Performance, sier Arild Saghagen, senior produktsjef i Hewlett-Packard.

Flash brukt direkte i datamaskinen har vært brukt i nærmere fem år. Det er for krevende applikasjoner som trenger ytelse, hvor ikke mange datamaskiner har behov for tilgang til de samme dataene.

Kraftig prisreduksjon

- I dag kan et flashkort levere 100.000 IO-er per sekund til under 200.000 kroner. For tre år siden ville det kostet mange millioner å levere en slik ytelse, sier Leif B. Paulsen, viseadministrerende direktør i konsulentfirmaet Move.

For fire år siden ble flashkort fra Fusion-IO brukt for enkle, men krevende behov. Nå er det avanserte behov som krever mye mer utviklet teknologi både med hensyn til lagringskortet og tilhørende programvare. I dag kan det leveres flashkort med opptil 1 TB med lagring.

- Flash-teknologi åpner for å realisere ytelseskritiske applikasjoner som i sanntid gjør det mulig å fatte hurtige, strategiske beslutninger, fremhever Otto Lauritsen, teknisk salgspesialist i IBM.

Når mange datamaskiner skal dele data, tilsvarende det Evry gjør for Aibel, nytter det ikke å bruke et flashkort. Da må det benyttes et felles lagringssystem.

- Fra rundt 200 brukere vil det være et fortrinn å bruke et flash lagringssystem i forhold til et tradisjonelt, sier Audun Levin, seniorkonsulent i Evry.

Prisreduksjonen har vært betydelig de seneste 18 månedene. I desember 2012 var listeprisen for 200 GB 56.000 kroner, i juli 2013 kostet 400 GB 76.000 kroner, i desember 2013 var prisen for 920 GB 77.000 kroner. Dette er listepriser, salgsprisen er ofte lavere.

- Det er prisutviklingen som gjør at nye bruksområder kan nyttiggjøre seg flashteknologi. Vi har tidoblet leveringen av flash fra høsten 2012 til høsten 2013, fremhever Arild Saghagen.

Overstiger tilgangen

Etterspørselen etter flash overstiger tilgangen. Apple og Samsung nærmest støvsuger markedet. Kostnadene ved bygging av nye fabrikker bremser utviklingen. Men teknologiutviklingen bidrar til å dekke behovet.

Det er ansatte med et behov for nettbrett, bærbare pc-er og smarttelefoner som er storforbrukere av flash. De fleste er ubevisst at det er flash som gjør det mulig å lagre bilder og videoer og benytte app-er for både hygge og nytte.

For flash er en japansk teknologi som ble utviklet av Toshiba rundt 1980. Navnet fikk det ifølge Wikipedia fordi utviskingen av lagrede data minnet om bruk av flash i et fotografiapparat. Hensikten var å erstatte datidens kostbare elektroniske permanente minne EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).

Fra 1995 har teknologien blitt brukt for lagringskort i fotoapparater og som bærbart minne mellom datamaskiner. Det nyeste lagringskortet er nå på 512 GB. Disse kortene er først og fremst optimalisert mot lavest mulig pris, ikke ytelse.

I 2006 ble det første platelageret basert på flash, SSD, lansert. Det var Apples Macbook Air som i 2008 introduserte SSD som et alternativ til det roterende platelageret. Da begynte EMC aktivt å bruke flash for å øke ytelsen i sitt mest avanserte lagringssystem. Siden 2010 kommer Macbook Air bare med flash for lagring. Det gir umiddelbar tilgang til programvare og data ved oppstart av pc-en.

Rask utvikling

De seneste årene har utviklingen gått raskt. For pc-er er en plate nå på typisk 256 GB. I lagringssystemer er det typisk 400 GB og 1,6 TB avhengig av type flashteknologi.

Det er to former for flash, SLC (Single Level Cell) og MLC (Multi Level Cell). Det første lagrer bare ett bit per celle, det andre fra to til fire. SLC er derfor betydelig mer kostbar enn MLC.

- Dell Compellent Flash Optimised Solution er markedets første løsning med intelligent plassering av data over flere flash-teknologier. Dell sin flash-optimaliserte løsning kan redusere lagringskostnaden med opptil 75 prosent, sammenlignet med andre flash-optimaliserte løsninger, sier Geir Wendelborg, lagringsspesialist i Dell.

Lagringsbufre basert på flash i datamaskinene har bidratt til at viktige forretningsapplikasjoner har fått dramatisk bedre respons. Nå jobbes det med bruksstudier hvor flash kan gi forretningssystemer helt nye muligheter. Det er kombinasjonen av kapasitet, permanent lagring, pris og ytelse som gjør flash attraktiv.

Sammenlignet med roterende platelagre er flash kostbar, men med sin ytelse og lagringsevne er flash et betydelig fremskritt. Sammenlignet med bruk av minnet for databasen er bruk av database i flash langsom. Fortrinnet er at data ikke forsvinner, og i forhold til database på roterende platelagre database i flash er mye raskere.

Flash brukes derfor mer og mer som en effektiviseringsteknologi i de konvergerte systemene, de integrerte datasystemene som består datamaskiner, lagring og nettverk. Fra i år vil flash bli mer og mer brukt. Det skyldes både pris og teknologiutvikling.

Komprimerer

- Ved bruk av flash istedenfor tradisjonell lagring kan kunden få lavere kostnad per bruker og raskere respons, sier Trond Sundem, senior systemingeniør i EMC.

Forutsetningen er evnen til å deduplisere data slik at lagringskravet blir mindre slik som det gjøres i EMCs flashlagring Extremio. Da komprimeres det reelle lagringsvolumet at like data fra flere brukere eller bruksområder lagres en gang, hvoretter alle de andre peker mot det lagrede.

Hewlett-Packard (HP) har sett en betydelig utvikling på det norske markedet i løpet av de seneste 18 månedene. Prisene er blitt betydelig redusert. Derfor har HP nå introdusert et nytt Flash-basert lagringssystem Storserve 7450.

Først og fremst har denne kapasiteten blitt brukt til å effektivisere platelagersystemer, hvor flash brukes for ytterligere ytelse slik at hvert platelager yter omtrent 1.000 inn/ut-håndteringer av data per sekund i motsetning til under 200 uten flash.

Det gir bedre generell ytelse som kommer alle tjenestene til gode, men ikke til tjenester som sporadisk eller med jevne mellomrom tar for lang tid.

Ansatte som er ansvarlige for tjenester som ikke yter tilstrekkelig, bør henvende seg til it-avdelingen eller til sine samarbeidspartnere og utfordre dem på teknologi som kan forbedre tjenestegrunnlaget.

I tillegg til bruk av tynne klienter er det databasesystemer og datavarehus som kan dra nytte av flash. Da er det ikke snakk om flash for å effektivisere lagringssystemet, men et helt lagringssystem bygget med flash for å effektivisere tjenesten. Alternativt flyttes det et lagringskort inn i datamaskinen for håndtering lagringsbehovet. Fortrinnet med et lagringskort er at det ikke er forsinkelse på grunn av nettverk.

Det gjelder derfor å koble lagring basert på flash så nærme datamaskinene som mulig. Det gjelder å ha effektive systemer. Flere av de toneangivende it-produsentene har fått avanserte lagringssystemer basert på flash. De er optimalisert for avansert bruk. Naturligvis kan lagringssystemer erstatte alle platelagrene med tilsvarende basert på flash. Da oppnås betydelig høyere inn/ut-kapasitet, men lagringssystemet er ikke laget for denne teknologien så kapasiteten kan ikke økes med ytterligere flash-plater.

- I vårt Storeserve 7200 lagingssystem hjelper det ikke å legge til ekstra SSD-er ut over 24, sier Arild Saghagen, senior produktsjef i Hewlett-packard.

Hele systemet må være konstruert for flash lagring, systemer som nå betegnes All Flah Array, AFA. Til disse tilhører EMCs Extremio fra oppkjøpet av israelske Extreme IO, Dell Compellent Flash Optimized, HDS Optimized Flash, HPs Storserve 7450 og IBMs flash-system som de fikk ved oppkjøpet av Texas Memory Systems.

- Flash-only disksystemer kjennetegnes ved hurtig svartid. Teknologien kan raskt og kostnadseffektivt fjerne flaskehalser i eksisterende løsninger, sier Otto Lauritsen.

Les om: