Gjennombrudd for nanolagring

Gjennombrudd for nanolagring

Hva sier du til 250 dvd-ers lagringskapasitet på en enhet på størrelse med en femmer?

I en ikke altfor fjern fremtid kan du trolig stappe 250 dvd-er i lommeboka, uten at størrelsen koster mer areal enn en femkroning.

Dette er ikke science fiction, det er science. Amerikanske forskere innen nanoteknologi har nemlig klokkertro på at de kan få til dette. Årsaken er at forskerne har funnet en måte å få visse molekyler til å stille seg på perfekte rekker over store distanser.

Dermed kan man ikke bare få knøttsmå lagringsmedier, man kan også få bedre skjermer og mer effektive solceller. En av forskerne sier teknologien, som beskrives som et gjennombrudd innen nanoteknologi, kan bli kommersiell innen ti år.

Orden på rekkene

For de som fulgte med i kjemitimen på skolen, er det forskerne mer konkret har gjort å skape kjeder av kopolymerer på en helt ny måte. Problemet med polymerer har vært at kjedene har brutt opp med én gang store mengder har blitt plassert over et større område. Den nye metoden innebærer derimot at de hekter seg sammen med hverandre.

Forsker Thomas Russel og Ting Xu, fra University of California (Berkeley) og University of Massachussets (Amherst), har brukt kommersielt tilgjengelig menneskeskapte safirkrystaller for å guide polymer-kjedene til presise mønster. Ved å varme krystallene til mellom 1300 og 1500 grader celcius skapes et sagbladmønseter som forskerne bruker til å plassere de ulike blokkene med kopolymer.

Mer «tradisjonelle» forskere har forsøkt seg på optisk litografi, men altså uten å lykkes i samme grad som Xu og Russel.

På denne måten er den eneste plassbegrensningen av en rekke av kopolymer-blokker størrelsen på safiren, ifølge Xu. Han påpeker at både typen av polymer og safir som de har brukt er kommersielt tilgjengelig for alle.

Ikke bare teori

I praksis har forskerne ifølge seg selv fått til lagringskapasitet på 125 gigabyte per kvadrattomme, 15 ganger høyere tetthet enn hva man har fått til tidligere. Og det uten defekter. Dette innebærer altså at 250 dvd-er får plass på en nanodings på størrelse med en femmer.

Den nye teknologien kan lage brikker med bredde på tre nm, som slår knockuot på brikkeindustriens beste forsøk på 45 nm – selv om teknologien grunnet andre utfordringer ikke er helt moden for CPU-bruk ennå, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Lagring