Her er Oracles nye supermaskin

Her er Oracles nye supermaskin

Norske eksperter forklarer deg hvorfor Oracles nye databaseløsninger lønner seg.

En ny databasemaskin fra Sun med elektronikklagring, øker ytelsen for Oracles relasjonsdatabase. Dermed erstatter Oracle sin databasemaskin for datavarehus produsert av Hewlett-Packard, med versjon 2 fra Sun for datavarehus og transaksjonshåndtering.

- Det gjelder å nyttiggjøre seg standard Intel Hardware, sier Espen Remman, administrerende direktør i Norske Systemarkitekter.

Databasemaskinen består av to deler, en eller flere maskiner for databasen og en eller flere Exadata lagringsmaskiner. Det er bedre bruk av parallelle søk i lagringsmaskinene som med den nye databaseprogramvaren Oracle database 11g versjon 2, øker ytelsen.

Kombinert med elektronikklagring i tillegg til platelagre kan ytelsesforbedringen bli betydelig, men forbedringen avhenger av oppgaven.

- Vi bruker ikke flash som erstatning for disk, men som en del av et smart lagringshierarki. Vi bruker minne i basemaskinen og flash i lagringsmaskinen, sa administrerende direktør Larry Ellison i Oracle under lanseringen 15. september.

Verdens raskeste

- Exadata versjon 1 var verdens raskeste maskin for datavarehus. Exadata versjon 2 er dobbelt så rask som versjon 1 og den eneste som kjører applikasjoner for transaksjonshåndtering, fortsatte Larry Ellison.

Lanseringen av Exadata er et resultat av en trend som har pågått i mange år. Fra å bare være en produsent og leverandør av relasjonsdatabaser, har Oracle utviklet teknologi for effektiv bruk av datamaskiner for sine applikasjoner, arkivering og applikasjonstjenester.

Ett eksempel er RAC, Real Application Cluster som benytter flere tjenestemaskiner mot et nettverkstilkoblet databasesystem for større ytelse og tilgjengelighet.

Tidligere var det maskinprodusentene som leverte maskinene for databasen. Nå tilbyr Oracle databasemaskiner som er optimalisert med egen programvare. I den forbindelse vil oppkjøpet av Suns datamaskiner og lagringssystemer gi mening, ikke bare programvaren hvor Java, databasen Mysql og maskinmiljøet Solaris er vesentlige.

Sterkest i Norge

- Vi er det sterkeste Oracle-miljøet i Norge. Vi har noen av fremste databaseekspertene med den tyngste ekspertisen på å levere RAC og Data Guard, sier Espen Remman.

RAC, Real Application Cluster er Oracles klyngeløsning av datamaskiner for sikring av tilgjengelighet og ytelse. Data Guard er den enkle løsningen for en reservemaskin hvor reserven befinner seg et annet sted med blokkoverføring av data via ip.

Med Data Guard trenger ikke maskinene å være identiske. Reservemaskinen kan typisk bare ha en brøkdel av ytelsen av hovedmaskinen, men operativsystemet må være identisk.

To datasentre hvor reservesenteret bare hadde en brøkdel av kapasiteten reddet den amerikanske råvarebørsen da hovedsenteret ble utslettet i angrepet 11. september 2001.

I versjon 11g er Data Guard blitt aktiv. Det brukes for å klone produksjonsdatabasen for å kunne ta seg av tunge forespørsler mot databasen som krever tusenvis av oppslag for å gi svar. Regneark med spørring mot databasen, SQL-query, ødelegger for transaksjonshåndteringen, særlig hvis det er mange brukere via web.

Testing og Unix, les videre på neste side!

Lagring