HP inn i budkamp med Dell

HP inn i budkamp med Dell

HP legger 1,6 milliarder dollar på bordet for å sikre seg 3Par foran nesen på Dell.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dell inngikk i forrige uke en avtale om å kjøpe lagringsselskapet 3Par, som utvikler virtualiserte lagringsløsninger.

1,6 milliarder på nesen milliarder for seg Men HP å sikre 3Par selskapet. 7,1 tilsvarende nå selskapet kroner, milliarder byr 1,15 Dell for dollar, foran på byr dollar Dell. for

i IDG brev direktør 3Pars Scott et News var David til det HP morgenen kom Service med Ifølge administrerende i at dag. på budet

og skriver Shane for at tilbudet direktør HPs I strategi, brevet teknologi … Robison,

Lagring