HP tjente 2,6 milliarder dollar

HP tjente 2,6 milliarder dollar

HP melder om vekst i både topp- og bunnlinje når tallene for første kvartal legges på bordet.

Da HP la frem regnskapet for første kvartal 2011 som endte 31. januar, viste tallene en omsetningen på 32,3 milliarder dollar. Det er en økning på fire prosent til sammenligning med samme periode i fjor.

Selskapet melder om en balansert kvartalsvekst i de fleste regioner, men i BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) ble det registrert økende vekst. Dette kommer først og fremst som følge av økt momentum i den kommersielle sektoren, hvor næringslivets evne og vilje til å investere i teknolgi ser ut til å øke.

I konsumentmarkedene ble det derimot registrert en mer blandet utvikling i perioden.

Driftsresultatet styrket seg med 13 prosent i perioden sammenligning med samme periode i fjor og endte på 3,39 milliarder dollar.

Tjener mer penger

Selskapets nettoresultat økte med 16 prosent til 2,6 milliarder dollar i perioden, mot 2,25 milliarder dollar i samme periode ett år tidligere.

Fortjeneste per aksje steg til 1,19 dollar, opp fra fjoårets 0,95 dollar.

Aksjekursen til HP steg 0,14 prosent til 43,65 dollar i gårsdagens Wall Street-handel.

Les om:

Lagring