Hvilken harddisk holder lengst?

Hvilken harddisk holder lengst?

Undersøkelse basert på 27.000 disker viser tildels overraskende forskjeller.

Det er ikke et spørsmål om en harddisk kommer til å krasje, men når en harddisk kommer til å krasje.

Men ifølge statistikken til selskapet Backblaze, som driver med skybasert sikkerhetskopiering, er det klare føringer for at noen disktyper kan krasje før andre - samt at man også bør se på sitt bruksmønster når harddisk skal velges.

Selskapet har de tre siste årene benyttet 27 000 vanlige harddisker beregnet for konsumentmarkedet i sine lagringsløsninger og har avslørt noen av sine erfaringer med diskene i en bloggpost.

Harddiskene som ble benyttet var primært fra Seagate, HGST og Western Digital - dette strengt tatt de eneste tre gjenværende produsentene av 3,5 tommers harddisker. Toshiba er også inne i dette markedet, men da med diskteknologi overtatt av Western Digital. Bakgrunnen for dette er at man blant annet ovenfor kinesiske konkurransemyndigheter trengte å vise at Western Digitals overtagelse av Hitachis (HGST) lagringsdivisjon ikke ville få en markedssituasjon med kun to aktører. En tidligere produsent av 3,5-tommers-disker er Samsung. Samsungs diskdivisjon har imidlertid blitt overtatt av Seagate.

LES OGSÅ:

Katastrofesikret NAS

Feil bruksscenario?

Det er viktig å merke seg at Backblaze her ikke har benyttet en del av diskene i det som skal være det tiltenkte bruksscenarioet for dem. Enkelte diskmodeller er også såpass nye at de ikke har blitt benyttet i hele treårsperioden som selskapet har ført statistikk for.

Modeller som Western Digital Green og Seagate Barracuda LP (Low Power) er ikke tiltenkt bruk i servermiljøer. Bruksmønsteret man har tatt utgangspunkt i her er hvordan vanlige konsumenter vil bruke disken i en pc eller i en ekstern harddisk. Dette vil gjerne tilsi maksimalt 8-12 timers bruk om dagen på det meste. Dette er disker som har integrerte strømsparingsfunksjoner som slår inn etter en viss periode med inaktivitet for å holde strømforbruket til et minimum - derfor også navnene Green og Low Power. Vi vet fra før at enkelte WD Green-modeller også har fått problemer når de har blitt brukt i NAS-enheter i konsumentsammenheng.

Harddisken beregnet for 24/7-bruk har enkelte endringer i konstruksjonen. Blant annet kan det være relatert til at enkelte komponenter i disken er av høyere kvalitet - for eksempel motoren. Det kan også være implementert teknologi for at disken skal kunne justere seg selv i henhold til vibrasjoner som oppstår i løsninger med mange disker. Vi vet også at det kan være forskjeller i et spesielt stoff som selve harddiskplatene er behandlet med. I diskens styringsprogramvare er det også forskjeller i henhold til feilhåndtering i RAID-oppsett som mangler på

Backblaze har valgt å ikke ta med erfaringene de hadde med Western Digital Green 3TB og Seagate Barracuda LP 2TB i sin statistikk - deres erfaring har ganske enkelt vært at dette er disker man bør unngå i denne typen miljøer - og produsentene anbefaler dem heller ikke til den typen bruk. Årsaken til de omfattende problemene med diskene tror de primært er vibrasjonene når diskene står i et slikt miljø.

LES OGSÅ:

TEST: Asustor AS302T: Rask og avansert

HGST på topp

Hitachis diskdivisjon - HGST - var i utgangspunktet IBMs diskdivisjon. I 2003 kjøpte imidlertid Hitachi opp organisasjonen fra IBM. I 2012 overtok så Western Digital, men foreløpig drives selskapene som to separate enheter med separat produktutvikling og produksjon så vidt vi har forstått det. Dette blant annet med bakgrunn i konkurransesituasjonen som vi alt har vært inne på.

Da HGST overtok diskdivisjonen fra IBM hadde Deskstar-harddiskene et dårlig rykte og ble av mange kalt for "Deathstar" etter problemene som spesielt modellen 75GXP hadde. Selv en god del år etterpå har vi registrert at mange har vært skeptiske til Deskstar-serien, men ut i fra Backblaze sin statistikk ser det i hvert fall ikke ut til å være noe grunnlag for det i dag.

I Backblaze sin statistikk er det diskene fra HGST som kommer best ut. Best av alle har vært 7 200 o/min-modellen Deskstar 7K3000 på 3 terabyte og en feilrate på kun 0,9 prosent basert gjennomsnittlig levetid på 2,1 år (altså fra de første diskene ble tatt i bruk for tre år siden, samt at enkelte nye disker har blitt satt inn etter hvert). På andreplass kom Deskstar 5K3000 - dette en 5 400 o/min-modell med kapasitet på 3 terabyte.

Selv om ikke de energieffektive WD Green og Seagate LP-diskene er med i hovedstatistikken har Backblaze lagt ut tallene for disse. Barracuda LP ble den dårligste disken i i undersøkelsen.

Heller ikke Seagates 7200-modeller har gjort det spesielt bra og selv nyere modeller har noe svake tall sett i forhold til hvor kort tid de har vært i bruk. Backblaze sier imidlertid at de vil fortsette å bruke en del av Seagates disker i dette segmentet med bakgrunn i pris og ytelse i deres miljø.

For Western Digital er det et litt mer begrenset statistikkgrunnlag en for Seagate og HGST. Resultatet er imidlertid ikke like godt som for HGST og man ser også at Western Digitals Red-harddisker - som egentlig er en 24/7-disk rettet mot lagringsløsninger med 1-5 harddisker - ikke gjør det like bra som HGSTs standardmodeller.

I tillegg til å se på harddisker som har feilet, har Backblaze sett på harddisker som har gitt problemer uten at det har vært en direkte diskkrasj. Igjen er det her HGST som kommer best ut, etterfulgt av Western Digital og Seagate på sisteplass.

LES OGSÅ:

TEST: Seagate NAS HDD - Seagate utfordrer Western Digital

Til forskjellige formål

Backblaze oppgir at de i utgangspunktet har satset på harddisker tiltenkt konsumentbruk på grunn av prisene sammenlignet med modeller beregnet for 24/7-bruk. HGST, Western Digital og Seagate har alle også Serial ATA-modeller som er tiltenkt større miljøer.

Her blir det en kostnadsvurdering for selskapet - diskene blir rimeligere, men man må beregne at flere harddisker får feil og det går med ressurser til å skifte diskene.

Selv om Seagate totalt sett ikke gjør det bra i undersøkelsen, nevner Backblaze at selskapet har Seagates nyere Desktop HDD.15 som favoritt for tiden. Dette er imidlertid en svært ny diskmodell og ser man på grafen lengre opp kan man se at Seagate-diskene i utgangspunktet ikke skiller seg så mye fra de andre, men etter hvert som de blir eldre øker feilraten.

En annen av selskapets nåværende favoritter er Western Digital Red. Dette er disker designet for 24/7-bruk, men ikke i så store miljø som det her egentlig er snakk om. Selskapet nevner ikke noen erfaringer med Seagates NAS HDD. Det er mulig at denne er for ny til at selskapet kan presentere relevante tall. I likhet med Western Digital Red er Seagate NAS HDD beregnet for lagringsløsninger med opptil fem disker ifølge produsenten - med andre ord små lagringsservere/NAS.

Med utgangspunkt at en del harddisker her ikke er brukt til det formålet de egentlig er tenkt, er det ikke sikkert at man i privat sammenheng skal legge for mye vekt på undersøkelsen. Men en viss indikasjon kan det gi, og det viser også hvor viktig det kan være at rett type harddisk benyttes i forhold til bruksområdet.

Mer om Backblaze sin undersøkelse kan man lese her .

LES OGSÅ:

TEST: Seagate SSHD: Litt SSD, mest harddisk

Lagring