IBM har ikke gitt opp magnetbånd

IBM har ikke gitt opp magnetbånd

Lanserer tape med høyere lagringskapasitet enn noen gang før.

I senere tid har harddiskbaserte lagringssystemer tatt mer og mer av oppmerksomheten i både presse og bedrifter. Selv når vi tenker langtidslagring og sikkerhetskopier, er det harddisker de fleste snakker om. Det er egentlig ikke så rart, med tanke på hvordan prisnivået og lagringskapasiteten til slike systemer har utviklet seg.

Dersom datamengdene blir fryktelig store, er det likevel ikke annet enn det gode, gamle magnetbåndet som gjør jobben. Dette synes i alle fall å være IBM sitt synspunkt, når vi ser på det helt nylanserte tapelagringssystemet IBM TS3500. Med denne løsningen skal ett enkelt system kunne lagre og tilby informasjonsmengder som tidligere var helt utenkelige.

«Big data»

Det er de enorme datamengdene som blir generert i bedriftene som er den viktigste bakgrunnen for at IBM stadig videreutvikler de tapebaserte lagringssystemene sine. Selskapet viser til en undersøkelse som analyseselskapet IDC har laget, der prognosen er at det samlete lagringsbehovet i verden kommer til å øke med 49,8 prosent per år i perioden 2009 til 2014.

Årsaken til denne dramatiske veksten tilskrives nye bruksområder som smarte mobile enheter, sosiale nettverk, skybaserte tjenester i tillegg til stadig økende bruk av weben som informasjonskilde.

Klientene krever stadig nye måter å aksessere og utnytte denne enorme mengden, variasjonen og stadig økende omløpshastigheten av dataene, og denne utfordringen omtaler den amerikanske it-industrien med fellesbetegnelsen «big data».

2,7 Exabyte kapasitet

For å svare på denne utfordringen har IBM lansert et tapebibliotek med ekstremt høy lagringskapasitet. Ifølge selskapet har den nye løsningen kapasitet til å lagre nesten tre ganger volumet av all mobildatatrafikk som ble generert i USA i 2010: Maksimal kapasitet til systemet er på ikke mindre enn 2,7 exabytes (en exabyte er et ett-tall med atten nuller bak, noe som tilsvarer en million terabytes).

Løsningen er basert på rackbaserte tapebiblioteker med innebygde taperoboter for montering og demontering av LTO tapekassetter. Disse rackene kan kobles sammen i det IBM kaller for en «library string» som består av 16 rack. For å vokse ytterligere, kan slike systemer videre kobles sammen med et nytt mekanisk «samlebånd» som gjør det mulig å utveksle en tapekassett mellom to biblioteker. Løsningen støtter maksimalt 15 library strings i étt lagringskompleks, som utad fremstår som ett enkelt system. I denne maksimalkonfigurasjonen tilbyr systemet en formidabel ytelse og kapasitet:

  • Opptil 2,7 exabytes lagringskapasitet
  • Opptil 300 000 LTO tapekassetter i systemet
  • Opptil 2700 LTO tapestasjoner i systemet
  • Opptil 15 000 tapemonteringer i timen

IBM påpeker at dette nye systemet er designet for maksimal ytelse i alle ledd, «sammenlignet med konkurrerende løsninger». Selskapet legger heller ikke skjul på at det er løsningene fra Oracle som betraktes som hovedkonkurrenten, og det er disse IBM sammenligner seg med.

En viktig forskjell mellom IBM og Oracle som IBM liker å vise til, ligger i den mekaniske utvekslingen av kassetter i systemet. IBMs løsning er slik at det aldri er mer enn én transportetappe på samlebåndet, uansett hvilke biblioteker i komplekset som skal utveksle en kassett. Dette er ett av designelementene som IBM oppgir som grunnlag for at denne løsningen skal yte 45 til 87 prosent raskere enn den konkurrerende løsningen fra Oracle.

Les om:

Lagring